Αυστηρότερο πλαίσιο για τη διαφθορά βουλευτών

Αυστηρότερο πλαίσιο για τη διαφθορά βουλευτών

Ο πυρήνας του νέου νομοσχεδίου που εκπόνησε η γερμανική κυβέρνηση συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών προβλέπει ότι κάθε υποχρέωση και εντολή που εκτελείται από γερμανό βουλευτή ως ανταπόδοση για «αδικαιολόγητα προνόμια» θα αποτελούν στο εξής υποθέσεις που θα παραπέμπονται στη δικαιοσύνη. Το σχέδιο νόμου προβλέπει διεύρυνση του όρου «διαφθορά».

Ως εκ τούτου, στο εξής δεν θα τιμωρούνται μόνον η εξαγορά και πώληση της ψήφου, όπως ορίζει ο σημερινός ποινικός κώδικας. Κάθε συγκεκριμένη συμφωνία που «δεν συνάδει με το δίκαιο», την οποία συνάπτει γερμανός βουλευτής με άλλο πρόσωπο, ανεξαρτήτως αν αυτό λαμβάνει χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, το γερμανικό κοινοβούλιο, τα τοπικά κοινοβούλια ή τις περιφερειακές διοικήσεις, θα αποτελεί στο εξής αντικείμενο της δικαιοσύνης. Κατά την πρώτη συζήτηση στο γερμανικό κοινοβούλιο, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, όλες οι κοινοβουλευτικές ομάδες συνέκλιναν στην καθιέρωση αυστηρότερων κανόνων για την καταπολέμηση της διαφθοράς των βουλευτών.