Στα 11.8 δις τα μη εξυπηρετούμενα το 2012 στη Κύπρο

Στα 11.8 δις τα μη εξυπηρετούμενα το 2012 στη Κύπρο

Σε 11.8 δις ευρώ ανήλθαν στο τέλος του 2012 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Κύπρο που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20.9% επί του συνόλου των χορηγήσεων.

Με βάση τον παλιό ορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή με εξαίρεση όσα καλύπτονταν πλήρως, τα NPL’s ανέρχονταν σε 8.6δις ή 15.3% του συνόλου.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα, εάν υπολογιστούν και οι εργασίες στο εξωτερικό τότε τα NPL’s έφταναν τα 22.4δις ευρώ ή 26.5% των συνολικών δανείων. Με εξαίρεση τα μη εξυπηρετούμενα που καλύπτονται από εξασφαλίσεις το ποσοστό ήταν 21.3% ή 18δις ευρώ.

Η επιδείνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο το 2012 ήταν ραγδαία, αφού στις 31 Δεκεμβρίου του 2011 το ποσοστό ήταν μόλις 14.1% ή 7.7δις. Με βάση τον παλιό υπολογισμό των μη εξυπηρετούμενων ήταν στο 8.5% ή στα 4.7δις ευρώ.

πηγη ΣΙΓΜΑ