ΚΥΠΡΟΣ

Ελληνική Τράπεζα: Πώληση θυγατρικής στη Ρωσία

Ελληνική Τράπεζα: Πώληση θυγατρικής στη Ρωσία

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Τράπεζας για πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της τράπεζας στη Ρωσία, Limited Liability Company Commercial Bank “Hellenic Bank”.

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η εν λόγω συναλλαγή, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι σε καθαρά εμπορική βάση και δεν αναμένεται να επηρεάσει τις προοπτικές ή τα αποτελέσματα του Ομίλου και δεν σχετίζεται ή επηρεάζει τα συμφέροντα των «καθορισμένων προσώπων», σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στον προαναφερόμενο όρο στο άρθρο 137(3) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων.

Περαιτέρω η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι η συναλλαγή αυτή, εντάσσεται στα πλαίσια των συνεχών ενεργειών του Ομίλου για αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, κεφαλαιακού προγραμματισμού, ενεργούς διαχείρισης των κινδύνων και των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού του και στην επικέντρωση σε κύριες αγορές. Η συναλλαγή υπόκειται σε έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. «Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας με ισχυρό ισολογισμό και συνετή διαχείριση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται και λαμβάνει συνεχή και έγκαιρα μέτρα για διασφάλιση των συμφερόντων του», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Χριστοδουλίδης