Σταθερότητα επιδεικνύει ο όμιλος ΟΤΕ

Σταθερότητα επιδεικνύει ο όμιλος ΟΤΕ

Για ικανοποιητικές επιδόσεις δεδομένων των συνθηκών στην Ελλάδα και τη νοτιανατολική Ευρώπη κάνει λόγο η διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα για τα β’ τρίμηνο του 2017.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το β’ τρίμηνο του 2017, τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε 938,8 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 1,7%.

Στην Ελλάδα τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,4% και διαμορφώθηκαν σε 687,7 εκατ. ευρώ, καθώς, σύμφωνα με τον όμιλο ΟΤΕ, η αύξηση των εσόδων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας χάρη στην ενίσχυση των εσόδων λιανικής και υπηρεσιών, καθώς και εκείνων από έργα ICT, αντισταθμίστηκε από τη μείωση των εσόδων από το έργο «Rural Broadband» που ολοκληρώνεται σύντομα και την μείωση των εσόδων λόγω της πτώσης στις ρυθμιζόμενες τιμές χονδρικής LLU. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες αυξήθηκαν σημαντικά καθώς οι πελάτες συνέχισαν να επιλέγουν υπηρεσίες υψηλότερης ταχύτητας VDSL και τα έσοδα από τη συνδρομητική τηλεόραση αυξήθηκαν για άλλη μια φορά, αν και με χαμηλότερο ρυθμό, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των συνδρομητών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Στη Ρουμανία, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,6%, επηρεασμένα από τη μείωση των εσόδων της κινητής τηλεφωνίας. Αντίθετα, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 1,4%, λόγω των υψηλότερων εσόδων χονδρικής και μιας ακόμη περιόδου αυξημένης ζήτησης για τα συνδυαστικά πακέτα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της Telekom Romania.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε 633,9 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2017, μειωμένα κατά 2,7% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2016.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,0% και διαμορφώθηκαν σε 313,9 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 1,5%, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 39,6%, ενισχυμένο περισσότερο από 100 μονάδες βάσης. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στη Ρουμανία αυξήθηκε κατά 5,9%, καθώς η σημαντική αύξηση στη σταθερή τηλεφωνία απορρόφησε την πίεση από τον ανταγωνισμό στην κινητή. Στην Αλβανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 60,4%, καθώς οι δραστηριότητες επηρεάστηκαν από τις αλλαγές στη διεθνή κίνηση και τα τέλη τερματισμού.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων) του ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 40,8 εκατ. ευρώ στο β’ τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 6,5% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2016.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε σε 0,5 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2017, μειωμένος κατά 28% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου του 2016.

Το β’ τρίμηνο του 2017, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 27 χιλιάδες νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 89% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς. Ο συνολικός αριθμός πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών ανήλθε σε 1.682 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύοντας 27 χιλιάδες συνδρομητές στο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, 280 χιλιάδες συνδρομητές ή το 16,6% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας έναντι του 15,2% στο τέλος του α’ τριμήνου του 2017.

Το β’ τρίμηνο του 2017, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών COSMΟΤΕ TV μειώθηκε κατά χίλιους, σε 504 χιλιάδες. Η αναμενόμενη αυτή επιβράδυνση μετά από μια μακρά περίοδο ταχείας ανάπτυξης της πελατειακής βάσης, οφείλεται στην ωρίμανση της συγκεκριμένης αγοράς, στον πρόσθετο φόρο που επιβλήθηκε πέρυσι στη συνδρομητική τηλεόραση και σε εποχιακούς παράγοντες.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα β’ τριμήνου 2017, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Οι επιδόσεις του ομίλου ΟΤΕ το β΄ τρίμηνο ήταν ικανοποιητικές. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, μετά από πέντε χρόνια πτώσης, πετύχαμε αύξηση του EBITDA. Τα έσοδα της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα ενισχύθηκαν, καθώς προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες, αποδοτικές λύσεις για τις τηλεπικοινωνιακές τους ανάγκες. Δυνατές ήταν οι επιδόσεις μας και ως προς τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, κυρίως τις VDSL, χάρη στην εκτεταμένη κάλυψη του δικτύου μας. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα επέστρεψαν σε ρυθμούς ανάπτυξης, ανακόπτοντας την πολυετή πτωτική τάση. Στη Ρουμανία, η επιτυχία των συνδυαστικών υπηρεσιών προσέφερε στήριξη στις επιδόσεις της σταθερής. Η πρόοδος που σημειώνουμε στα έσοδα συνοδεύεται από τη διαρκή επανεξέταση κάθε γραμμής κόστους, καθώς η μείωση των εξόδων αποτελεί προϋπόθεση για να μετατρέψουμε τα έσοδα σε ενισχυμένο EBITDA και ταμειακές ροές, απαραίτητες για να συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά».

ceo

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά σε λύσεις για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη και για μελλοντική ανάπτυξη. Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, το ποσοστό των εσόδων που επανεπενδύσαμε σε δίκτυα και περιεχόμενο τηλεόρασης αυξήθηκε σημαντικά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, καθώς η Ελλάδα δείχνει σημάδια ανάκαμψης».

Όσον αφορά το υπόλοιπο του έτους, ο ΟΤΕ αναμένει ότι οι τάσεις του πρώτου εξαμήνου θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες για το υπόλοιπο του έτους. Η ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως υψηλών ταχυτήτων, αναμένεται να ενισχυθεί, κυρίως λόγω της εκτεταμένης κάλυψης του δικτύου VDSL. Αντίθετα, οι πελάτες μόνο υπηρεσιών φωνής αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω, ενώ προβλέπεται να συνεχιστεί η αύξηση της χρήσης και των εσόδων από δεδομένα κινητής. Επίσης, εκτιμάται πως στη Ρουμανία και την Αλβανία, ο όμιλος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Ακόμη, ο όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει σημαντικά σε νέες τεχνολογίες, υποδομές και περιεχόμενο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών του σε όλες τις αγορές. Ο ΟΤΕ διατηρεί την εκτίμηση για το 2017, αναμένοντας ότι οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν περίπου σε 250 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των επενδύσεων σε πάνω από 700 εκατ. ευρώ, καθώς και τις έκτακτες φορολογικές εκροές.