ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για το 2021 – Τί δήλωσε ο Αντρέα Ενρία

Οι εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για το 2021 – Τί δήλωσε ο Αντρέα Ενρία
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ο πιστωτικός κίνδυνος, η κεφαλαιακή ευρωστία, η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων, η διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συγκαταλέγονται στους βασικούς τομείς που θα παρακολουθεί στενά το 2021 η τραπεζική εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αυτό προκύπτει από τις ανακοινώσεις για τα αποτέλεσμα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) του 2020 στις οποίες προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με το SREP, εφέτος η ΕΚΤ και ο SSM θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στους εξής τομείς που επηρεάζονται από την τρέχουσα κρίση:

Στον πιστωτικό κίνδυνο. Οι επόπτες θα επικεντρωθούν στην επάρκεια της μέτρησης και της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου από τις τράπεζες, με σκοπό την ενίσχυση του έγκαιρου εντοπισμού, της αποδοτικής παρακολούθησης και του περιορισμού της φιλοκυκλικότητας.

Στην κεφαλαιακή ευρωστία. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ, την οποία συντονίζει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα βρεθεί στο επίκεντρο και θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του κεφαλαίου των τραπεζών, μαζί με τη συνεχή εποπτική εξέταση του κεφαλαιακού προγραμματισμού των τραπεζών.

Στη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων. Τα στρατηγικά σχέδια των τραπεζών και τα υποκείμενα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων διαρθρωτικών ανεπαρκειών θα συνεχίσουν να επαληθεύονται.

Στην εσωτερική διακυβέρνηση. Η εποπτική προσοχή θα παραμείνει στραμμένη στην επάρκεια των πλαισίων διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών σε συνθήκες κρίσης, στη συγκεντρωτική καταγραφή δεδομένων κινδύνου, στους κινδύνους που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα και τις κυβερνοαπειλές, καθώς και στους κινδύνους που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αναφερόμενος στα αποτέλεσμα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου ο επικεφαλής του SSM Αντρέα Ενρία ανέφερε πως τα δάνεια που βρίσκονται σε αναστολή καταβολής δόσης αποτελούν για την ΕΚΤ την σοβαρότερη πηγή ανησυχίας, καθώς αυτή η κατάσταση δεν επιτρέπει στην εκάστοτε τράπεζα να αξιολογεί τον δανειολήπτη.

«Οι τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κατά πόσο η κρίση έχει επηρεάσει την ικανότητα των δανειοληπτών να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους κανονικά και απρόσκοπτα μετά την λήξη του μορατόριουμ», είπε ο Ενρία.

Αναφορικά με τη δημιουργία εταιρειών διαχείρισης ενεργητικού ο Ιταλός επικεφαλής του SSM εξέφρασε την άποψη πως θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες και θετικές στην παρούσα συγκυρία. Τόνισε δε ότι ζητήματα που έχουν εγερθεί αναφορικά με τη χρηματοδότηση των εταιρειών αυτών μπορούν να επιλυθούν.

Ροή Ειδήσεων