ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χαμηλή η φορολογική συμμόρφωση – Το 16% των φόρων δεν έχει πληρωθεί

Χαμηλή η φορολογική συμμόρφωση – Το 16% των φόρων δεν έχει πληρωθεί
Pixabay

Οριακή βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης δείχνουν τα απολογιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εμπρόθεσμη πληρωμή φόρων. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί όπως φαίνεται αναγκάζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να επιλέγουν την πληρωμή των καθημερινών τους υποχρεώσεων και να αφήνουν απλήρωτα τα χρέη στην εφορία.

Ετησίως οι φορολογικές αρχές εισπράττουν εμπρόθεσμα 3-4 δισ. ευρώ λιγότερους φόρους, από αυτούς που έχουν βεβαιώσει. Η εικόνα της τελευταίας τετραετίας είναι χαρακτηριστική. Το 2016 εισπράχθηκε μόλις το 80,88% των συνολικά βεβαιωμένων φόρων από ΦΠΑ, από φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και από τη φορολογία ακινήτων. Το 2017 το σχετικό ποσοστό ήταν στο 80,67%, το 2018 στο 80,83%, το 2019 στο 81,12%, το 2020 κινήθηκε στο 81,72%, το 2021 στο 83,20% και το 2022 στο 83,30%.

Στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 η εικόνα είναι παρόμοια, καθώς εμπρόθεσμα εισπράχθηκε 84% των βεβαιωμένων φόρων.

Αναλυτικότερα:

  • Ο ΦΠΑ που πληρώθηκε εμπρόθεσμα στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 ανήλθε σε 6,3 δισ. ευρώ, όταν ο συνολικά οφειλόμενος ΦΠΑ ήταν 7,4δισ. ευρώ. Δηλαδή εισπράχθηκε εμπρόθεσμα το 85,08% του συνολικού φόρου.
  • Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 ήταν 920 εκατ. ευρώ, ωστόσο εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν μόνον 688 εκατ. ευρώ, ήτοι το 74,80% του συνολικού φόρου.
  • Ο συνολικά οφειλόμενος φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 στα 1,3 δισ. ευρώ και εμπρόθεσμα στην εφορία καταβλήθηκαν τα 1,14 δισ. ευρώ, ήτοι το 88,07% του συνολικού φόρου.
  • Οι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρου για ακίνητη περιουσία ανήλθαν στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023 σε 711 εκατ. ευρώ, έναντι συνολικά οφειλόμενου φόρου 903 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η εμπρόθεσμη πληρωμή φόρου ανήλθε στο 78,70% του συνόλου.