ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικαιροποιημένες προσφορές κατέθεσαν για την Εμπορική οι «μνηστήρες»

Επικαιροποιημένες προσφορές κατέθεσαν για την Εμπορική οι «μνηστήρες»

Τις επικαιροποιημένες προσφορές τους για την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας από την Credit Agricole κατέθεσαν σήμερα οι τράπεζες Εθνική, Alpha Bank και Eurobank.

Η Εθνική Τράπεζα, σε σχετική της ανακοίνωση αναφέρει ότι σε εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, κατέθεσε επικαιροποιημένη προσφορά για την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας, μετά από σχετική πρόσκληση της Credit Agricole. H πρόταση αυτή, που εντάσσεται στις διαδικασίες αναδιάταξης του πιστωτικού μας συστήματος, είναι σύμφωνη με τις παραμέτρους που έχουν τεθεί, επί του θέματος αυτού, τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος όσο και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Η Alpha Bank στην ανακοίνωση της αναφέρει, ότι υπέβαλε, κατόπιν αιτήματος της Credit Agricole S.A., αναθεωρημένη δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης. H ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση λήψεως κανονιστικών αδειών και εγκρίσεων. Ανάλογη πρόταση κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες και η Eurobank. Σύμφωνα με πληροφορίες ο γαλλικός μητρικός όμιλος επιθυμεί να διατηρήσει μειοψηφικό μερίδιο κάτω του 10% στην Εμπορική Τράπεζα.