ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: H επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα θα έχει επιπτώσεις

ΔΝΤ: H επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα θα έχει επιπτώσεις

Μια πιθανή επιδείνωση της κατάστασης στην Ελλάδα θα έχει επιπτώσεις στις βαλκανικές χώρες, όπου οι θυγατρικές ελληνικών τραπεζών αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του τραπεζικού συστήματος, σημειώνει η εαρινή έκθεση του ΔΝΤ για την πορεία των οικονομιών της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Γιορκ Ντεκρέσιν, αναπληρωτή διευθυντή του ΔΝΤ για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ο οποίος παρουσίασε την εν λόγω έκθεση σε ομάδα δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πολύ διαφορετική κατάσταση τώρα σε σχέση με τέσσερα χρόνια πριν, κάτι που περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο μετάδοσης.

Συγκεκριμένα, οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών αντιπροσωπεύουν το 14-22% του τραπεζικού συστήματος στις οικονομίες που συνδέονται με την Ελλάδα (Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Αλβανία, Ρουμανία και Σερβία), ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σε αυτές τις τράπεζες είναι 100% ή και περισσότερο, παρ΄όλο που έχει συρρικνωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια αποτυπώνοντας τη μειωμένη ζήτηση δανείων και τη μικρότερη εξάρτηση από τη χρηματοδότηση της μητρικής τράπεζας.

Όπως εξηγεί ο Γιορκ Ντεκρέσιν, αυτό σημαίνει ότι και αυτές οι τράπεζες θα έχουν «ανάγκες ρευστότητας», σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα και γι'αυτό το λόγο οι μηχανισμοί εποπτείας των τραπεζών σε αυτές τις χώρες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων σε κάποιες θυγατρικές επιφέρει επιπρόσθετους κινδύνους.

Όπως αναφέρει η έκθεση, ο χρηματοπιστωτικός τομέας αυτών των χωρών θα μπορούσε να επηρεαστεί από την έλλειψη εμπιστοσύνης, την εκροή καταθέσεων και πιθανότατα την νομισματική πίεση, ειδικά στις χώρες στις οποίες επικρατούν συστήματα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών ή που είναι κοντά στην υιοθέτηση του ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με την έκθεση, εκτός από τους χρηματοοικονομικούς δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και των οικονομιών της νοτιοανατολικής Ευρώπης, υφίστανται και εμπορικοί δεσμοί (εξαγωγές) που ενδέχεται να επηρεαστούν στην περίπτωση που η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα χειροτερεύσει. Όπως σημειώνεται, όμως, οι εξαγωγές προς την Ελλάδα των συγκεκριμένων χωρών είναι αρκετά μειωμένες σε σχέση με το 2008, αντικατοπτρίζοντας τη γενικότερη αδυναμία της ελληνικής οικονομίας.

Ροή Ειδήσεων