ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι διεθνείς αγορές σε bear market: Βαριά σκιά στο ΧΑ

Οι διεθνείς αγορές σε bear market: Βαριά σκιά στο ΧΑ

Με απώλειες 4,70% η δεύτερη χρηματιστηριακή εβδομάδα του 2016, με την αγορά να κλείνει με αρνητικό πρόσημο στις οκτώ από τις εννέα συνεδριάσεις του νέους έτους, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικές απώλειες 11,55%.

Η επιδείνωση του κλίματος στα διεθνή χρηματιστήρια επιβαρύνει το κλίμα και στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με αρκετούς διεθνείς αναλυτές και επενδυτικούς οίκους να εκτιμούν ότι οι διεθνείς αγορές έχουν εισέλθει σε bear market.
Την ίδια ώρα, αρνητικά επηρεάζει τις κινήσεις των επενδυτών στην εγχώρια αγορά και η παράταση της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας.
Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 2,15 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του νέου έτους έχει υποχωρήσει κατά 4,5 δισ. ευρώ.
Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε στη διάρκεια της εβδομάδος κατά 5,31%, ενώ από τις αρχές του έτους υποχωρεί σε ποσοστό 17,74%.
Τεχνικά τα επίπεδα των 550 μονάδων αποτελούν ισχυρό επίπεδο στήριξης. Εάν και αυτά τα επίπεδα διασπασθούν καθοδικά, επόμενη ισχυρή στήριξη υπάρχει στην περιοχή των 470 μονάδων.
Σε περίπτωση ανοδικής αντίδρασης της αγοράς, αντιστάσεις εντοπίζονται στις 610 και υψηλότερα στις 630 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 558,45 μονάδες έναντι 585,98 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 4,70%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει πτώση σε ποσοστό 11,55%.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 5,57%, ενώ και ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με πτώση 3,21%.
Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν, ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: Πτώση 3,43%, Εμπόριο: Πτώση 10,29%, Κατασκευές και Υλικά: Πτώση 5,58%, Πετρέλαιο και Αέριο: Πτώση 7,51%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: Άνοδος 2,29%, Πρώτες Ύλες: Πτώση 8,83%, Ταξίδια: Πτώση 4,22%, Τεχνολογία: Πτώση 0,30%, Τηλεπικοινωνίες: Πτώση 10,80%, Τράπεζες: Πτώση 5,31%, Τρόφιμα και Ποτά: Πτώση 5,19%, Υγεία: Άνοδος 6,48%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: Πτώση 4,45% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: Πτώση 3,50%.
Η αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 398,333 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 79,667 εκατ. ευρώ έναντι 85,73 εκατ. ευρώ της προηγούμενης.
Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣΙΜΟ
15/12/2015 KΛΕΙΣΙΜΟ 8/1/2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ 558,45 585,98 -4,70%
FTSE 25 157,98 167,29 -5,57%
FTSE MID CAP 761,75 787,01 -3,21%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.710,39 1.771,22 -3,43%
ΕΜΠΟΡΙΟ 1.957,67 2.182,22 -10,29%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 1.749,96 1.853,37 -5,58%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 2.201,89 2.380,70 -7,51%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.952,78 4.841,95 +2,29%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.346,73 1.476,67 -8,83%
ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.183,46 1.235,56 -4,22%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 546,65 548,31 -0,30%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.160,77 2.422,26 -10,80%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 48,47 51,19 -5,31%
ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 6.672,24 7.037,50 -5,19%
ΥΓΕΙΑ 91,20 85,65 +6,48%
ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 1.552,09 1.624,42 -4,45%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 887,96 920,16 -3,50%
Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ (σε εκατ. ευρώ)
Δευτέρα 11/1/2016 581,68 -0,73% 48,756
Τρίτη 12/1/2016 594,26 +2,16% 72,817
Τετάρτη 13/1/2016 589,35 -0,83% 83,897
Πέμπτη 14/1/2016 573,92 -2,62% 118,633
Παρασκευή 15/1/2016 558,45 -2,70% 74,230