ΚΕΑ: Πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων

ΚΕΑ: Πότε θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Σήμερα Δευτέρα 29 Μαΐου θα καταβληθεί στους δικαιούχους το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Το Υπουργείο Εργασίας έχει εγκρίνει τη μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 43.989.884,06 ευρώ για να πληρωθεί ο μήνας Μάιος.

Σήμερα Δευτέρα πραγματοποιείται η πληρωμή όσων δικαιούχων του προγράμματος ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 30 Απριλίου 2017.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ θα πρέπει να απευθύνονται στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.

Η πληρωμή του ΚΕΑ (Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης) θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.