Δήμος Κηφισιάς: Oικονομική ενίσχυση σε απόρους κατοίκους στις εορτές του Πάσχα

Δήμος Κηφισιάς: Oικονομική ενίσχυση σε απόρους κατοίκους στις εορτές του Πάσχα

Οικονομική ενίσχυση σε απόρους κατοίκους στις εορτές του Πάσχα προσφέρει ο δήμος Κηφισιάς, στο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής .

Tο οικονομικό βοήθημα δίνεται σε απόρους, που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κηφισιάς.

Παράλληλα θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ :

1 ΑΤΟΜΟ έως 6.000,00 €

2 ΑΤΟΜΑ έως 7.500,00 €

3 ΑΤΟΜΑ έως 9.000,00 €

4 ΑΤΟΜΑ έως 10.500,00 €

5 ΑΤΟΜΑ έως 12.500,00 €

6 ΑΤΟΜΑ έως 15.000,00 €

7 ΑΤΟΜΑ έως 18.000,00 €

8 ΑΤΟΜΑ έως 21.500,00 €

Τα παραπάνω εισοδήματα προσαυξάνονται κατά 3.000,00 € εάν υπάρχει πιστοποιημένη αναπηρία (από υγειονομική επιτροπή) 67% και άνω για κάποιο μέλος της οικογένειας, ή ενοικιαζόμενη κατοικία.

Για την παροχή του βοηθήματος υπολογίζεται το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων, οπότε απαιτείται εκκαθαριστικό από όλα τα ενήλικα μέλη που κατοικούν στην ίδια οικεία.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

Για την αίτηση χρειάζονται:
Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Εκκαθαριστικό εφορίας, φορολογικής χρήσης έτους 2015 ( όλων των ενηλίκων μελών – συνοικούντων μελών )
Αντίγραφα Ε1 & Ε9
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο Κηφισιάς
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ( στο Δήμο Κηφισιάς )
Κάρτα ανεργίας ( εάν υπάρχει )
Απόφαση αναπηρίας ( εάν υπάρχει )
Απόδειξη ή συμβόλαιο ενοικίου κατοικίας ( εφόσον τούτο δεν διαφαίνεται στο έντυπο Ε1 )
Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας ( όπου απαιτείται )
Τονίζεται ότι κανένας δικαιούχος δεν δύναται να υποβάλει διπλή αίτηση

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Κηφισιάς από τις 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως και 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017.