ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με 50 εκατ. από τον ΕΕΣΕΑ καλύφθηκε μέρος του ελλείμματος του ΕΤΕΑ

Με 50 εκατ. από τον ΕΕΣΕΑ καλύφθηκε μέρος του ελλείμματος του ΕΤΕΑ

Στα 50 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό, το οποίο αποφασίστηκε να διατεθεί από τον Λογαριασμό της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ (ΕΕΣΕΑ), για την κάλυψη μέρους του ελλείμματος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του ύψους χρηματοδότησης του ελλείμματος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης για το 2015, εκδόθηκε στις 22.5.2015.

Όπως, δε, αναφέρεται σε έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρη Στρατούλη το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, με αντίστοιχη ΚΥΑ στις 13.10.2014, ο λογαριασμός της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΕΣΕΑ) είχε χρηματοδοτήσει και μέρος του ελλείμματος του Φορέα για το 2014 με το ίδιο ποσό.

Το έγγραφο του κ. Στρατούλη διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχαν καταθέσει 12 βουλευτές της ΝΔ, με επικεφαλής τον Βασίλη Οικονόμου, ζητώντας να ενημερωθούν για τις επικουρικές συντάξεις του Ιουνίου.

Ο αναπληρωτής υπουργός επισημαίνει, πάντως, στο έγγραφό του ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας σκοπός του λογαριασμού της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης είναι η κάλυψη ελλειμμάτων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Σύνταξης, καθώς και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων έως 31.12.2018.

Μετά την 1.1.2019 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.