Μήνυμα των Ο.Π. για τους πρόσφυγες

Μήνυμα των Ο.Π. για τους πρόσφυγες
Με αφορμή τη συμπλήρωση εξήντα χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες στις 28 Ιουλίου 1951.


Με αφορμή τη συμπλήρωση εξήντα χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες στις 28 Ιουλίου 1951, οι Οικολόγοι Πράσινοι υπογραμμίζουν τη δραματική κατάσταση που βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι του πλανήτη που αναγκάζονται σε ετήσια βάση να ξεριζωθούν από τον τόπο τους λόγω των συγκρούσεων, των διώξεων, της φτώχειας αλλά και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Αναφέρουν ακόμη ότι:


«Οι πρόσφατες καταδίκες της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση αιτούντων άσυλο, δείχνουν ότι εξήντα χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης, η χώρα μας έχει να διανύσει ακόμα πολύ δρόμο στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων. Η ανάγκη για ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, με καταμερισμό των ευθυνών μεταξύ των κρατών-μελών αλλά και ενίσχυση της διεθνούς αλληλεγγύης προς τις χώρες προέλευσης των προσφύγων, είναι σήμερα μεγαλύτερη από ποτέ.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούμε για ακόμα μια φορά την ελληνική κυβέρνηση να δώσει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες διεθνή προστασία στη χώρα μας και στην επίσπευση των διαδικασιών για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου και των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής που προβλέπονται από το ν.3907/2011».