Εταιρείες Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης: Τα ΜΥΣΥΦΑ μόνο στα φαρμακεία

Εταιρείες Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης: Τα ΜΥΣΥΦΑ μόνο στα φαρμακεία

Τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΥΣΥΦΑ) είναι φαρμακευτικά σκευάσματα και, ως εκ τούτου, πρέπει να χορηγούνται δια χειρός φαρμακοποιού από νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία και μόνο, τονίζει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ).

Δεδομένης της διάστασης την οποία έχει λάβει το θέμα της διάθεσης των ΜΥΣΥΦΑ, ο ΕΦΕΧ εξέδωσε ανακοίνωση για να γνωστοποιήσει τη θέση των 20 εταιρειών-μελών του, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην έρευνα, παρασκευή και διανομή ΜΥΣΥΦΑ, διαιτητικών, συμπληρωμάτων διατροφής, ομοιοπαθητικών και ιατρικών συσκευών.

«Το φαρμακείο, εκ του ρόλου του και της ευρύτατης γεωγραφικής διασποράς, αποτελεί το κατάλληλο σημείο παραλαβής και διάθεσης των ΜΥΣΥΦΑ προς το κοινό. Ο δε φαρμακοποιός, βασικός πυλώνας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είναι ο μόνος κατάλληλος σύμβουλος για την ορθή και ασφαλή χρήση των ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων» προσθέτει ο ΕΦΕΧ, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για πάγια θέση του.