ΦΑΡΜΑΚΟ

Επαρκή χρηματοδότηση της Υγείας και αναπτυξιακά κίνητρα ζητά η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Επαρκή χρηματοδότηση της Υγείας και αναπτυξιακά κίνητρα ζητά η ελληνική φαρμακοβιομηχανία

Την ανάγκη σύνδεσης της φαρμακευτικής πολιτικής με τη βιομηχανική, ώστε να δημιουργούνται όροι ανάπτυξης για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, προς όφελος της κοινωνίας και του συστήματος υγείας, τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων, στο Βιομηχανικό Συνέδριο του ΣΕΒ, που πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Μαΐου.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, με θέμα «Η Ελλάδα πέρα από την κρίση: Ισχυρή βιομηχανία για καινοτομία, ανάπτυξη και δουλειές», η φαρμακοβιομηχανία αναδείχτηκε ως ένας από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην έξοδο της χώρας από την κρίση και στο πέρασμα στην ανάπτυξη.

Η στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου βασίζεται σε τέσσερις κύριους άξονες:

1. Τις επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία, αλλά και σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας.

2. Την εξωστρέφεια για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών εταιρειών στις διεθνείς αγορές, τη γεωγραφική επέκταση και το άνοιγμα νέων αγορών με την αξιοποίηση των υφιστάμενων παραγωγικών δυνατοτήτων.

3. Την εξειδίκευση για την παραγωγή δραστικών ουσιών, τον επανασχεδιασμό υφιστάμενων θεραπειών, τη διερεύνηση νέων ενδείξεων, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και πολύπλοκων γενοσήμων.

4. Τις συνεργασίες μεταξύ των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών, αλλά και με φαρμακοβιομηχανίες του εξωτερικού, με στόχο το 25% του όγκου των φαρμάκων ξένων εταιρειών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα να παράγονται εγχωρίως από ελληνικά εργοστάσια, καθώς και με ερευνητικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδας.

Για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, απαιτείται ένα πλαίσιο προϋποθέσεων, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

- Στην επαρκή χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας.

- Στην ύπαρξη ενός σταθερού, ρεαλιστικού πλαισίου φαρμακευτικής πολιτικής.

- Στην ύπαρξη φορολογικών και κεφαλαιακών κινήτρων, καθώς και τη διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά εργαλεία.

- Στην ενίσχυση των κινήτρων απασχόλησης του νέου επιστημονικού δυναμικού.

«Αν αυτές οι προϋποθέσεις καταστούν μέρος μιας ολοκληρωμένης φαρμακευτικής πολιτικής με εθνικό πρόσημο, θα γίνουν η αφετηρία για έναν θετικό κύκλο παραγωγής-εξωστρέφειας-ανάπτυξης με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία κεντρικό μοχλό και κινητήριο δύναμη. Είναι σαφές, πως μια τέτοια εξέλιξη θα ωφελούσε ιδιαίτερα τόσο τους ασθενείς και το Σύστημα Υγείας, όσο και την Κοινωνία και την Εθνική Οικονομία» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τρύφων.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας παραγωγής φαρμάκου αφορά σε επώνυμα γενόσημα, ενώ σημαντικές επενδύσεις έχουν γίνει προς την κατεύθυνση του επανασχεδιασμού και της βελτιστοποίησης υφιστάμενων φαρμακευτικών θεραπειών και της ανάπτυξης οριακής καινοτομίας. Οι ευκαιρίες εξωστρέφειας δε, που υπάρχουν για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες σε νέες αγορές, αναδεικνύουν το εγχωρίως παραγόμενο φάρμακο σε πυλώνα, στον οποίο μπορεί να στηριχθεί η προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ακόμα και εν μέσω οικονομικής κρίσης, επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας και αποτελεί έναν κλάδο με μεγάλο ποσοστό δαπανών εργασιακής ανάπτυξης και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας. Οι 20 μονάδες παραγωγής φαρμάκου ελληνικών συμφερόντων που λειτουργούν στη Ελλάδα, δίνουν τη δυνατότητα στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία να μπορεί να καλύψει άμεσα πάνω από το 60% των αναγκών της χώρας σε φάρμακα και να συνεισφέρει αποφασιστικά στο ΑΕΠ και στα δημόσια έσοδα.

Σχετικές ειδήσεις