Υπουργείο Υγείας: Τα έξι μέτρα φαρμακευτικής πολιτικής για το κλείσιμο της αξιολόγησης

Υπουργείο Υγείας: Τα έξι μέτρα φαρμακευτικής πολιτικής για το κλείσιμο της αξιολόγησης

ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ REBATE ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΚΑΤΑ 30% ΤΟ CLAWBACK

Τη δέσμη μέτρων στην πολιτική φαρμάκου, η οποία συμφωνήθηκε με τους «θεσμούς» στη διαπραγμάτευση για το κλείσιμο της αξιολόγησης, παρουσίασε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, στους εκπροσώπους του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι οι διαρθρωτικές αυτές αλλαγές να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του συστήματος, χωρίς να διαταραχθεί η κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού και η ευχερής πρόσβαση στα νέα καινοτόμα φάρμακα.

Στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών βρέθηκε η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTA) και τα κριτήρια εισαγωγής των νέων φαρμάκων στη θετική λίστα. Μέχρι να συσταθεί, λοιπόν, ανεξάρτητος μηχανισμός HTA στη χώρα μας, κάτι που αρχικά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας είχε προσδιορίσει για το δεύτερο εξάμηνο του 2017, θα ισχύουν προϋποθέσεις κυκλοφορίας των νέων φαρμάκων σε συγκεκριμένο αριθμό χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, η ανησυχία συλλόγων ασθενών για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εισαγωγή νέων θεραπειών στο σύστημα, λόγω του περιορισμού αυτού.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές του υπουργείου Υγείας αφορούν:

1. Τροποποίηση των προϋποθέσεων εισαγωγής των νέων φαρμάκων στη θετική λίστα με την υιοθέτηση δύο «φίλτρων»: α) τα νέα φάρμακα θα εισάγονται στη θετική λίστα με την προϋπόθεση ότι κυκλοφορούν σε 9 κράτη- μέλη της Ε.Ε, αποζημιώνονται σε 6 από αυτά εκ των οποίων τα τρία διαθέτουν σύστημα ΗΤΑ.

β) εισάγονται κριτήρια αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ), τα οποία είναι η ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, η προστιθέμενη θεραπευτική αξία του υπό αξιολόγηση φαρμακευτικού προϊόντος σε σχέση με τις υφιστάμενες θεραπείες, η αξιοπιστία των στοιχείων της κλινικής τεκμηρίωσης και η σχέση κόστους- οφέλους μετά από συνεκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη σε συνάρτηση με τα φαρμακο-επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας.

2. Ενοποιημένο rebate όγκου με επιπλέον επιβάρυνση 25% για τα νέα on patent φάρμακα και μέχρι να υπάρξει διαπραγμάτευση της τιμής αποζημίωσής τους.

3. Θεσμική θωράκιση και νομική υποστήριξη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ. Διασύνδεση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης με την Επιτροπή Θετικής Λίστας και συνεκτίμηση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης με τα υπόλοιπα κριτήρια της θετικής λίστας.

4. Μέτρα για την προώθηση των γενοσήμων με ποσοστιαίους στόχους συνταγογράφησης ανά γιατρό και με ειδικό οικονομικό κίνητρο για τα φαρμακεία.

5. Πρόβλεψη κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση υποχρεωτικών θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

6. Αξιολόγηση και έλεγχος της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των γιατρών από τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, οι κλειστοί προϋπολογισμοί ανά θεραπευτική κατηγορία θα εφαρμοστούν πιλοτικά στην αρχή. Επιπλέον, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας εκτιμά ότι με το ενοποιημένο rebate και τον έλεγχο στη συνταγογράφηση των γιατρών, θα επιτύχει τη μείωση κατά 30% του clawback, όπως προβλεπόταν από το τρίτο μνημόνιο. Ως προς την προώθηση των γενοσήμων, τέλος, ο ΣΦΕΕ ζήτησε το ειδικό οικονομικό κίνητρο για τα φαρμακεία να μην λειτουργήσει εις βάρος των off-patent φαρμάκων και να υπάρξει ένα ενιαίο ποσοστό κέρδους για τα εκτός καθεστώτος προστασίας οικονομικά φάρμακα.