Οι 240 Τοπικές Μονάδες Υγείας στο δίκτυο δομών πρώτης υποδοχής και εξυπηρέτησης πολιτών

Οι 240 Τοπικές Μονάδες Υγείας στο δίκτυο δομών πρώτης υποδοχής και εξυπηρέτησης πολιτών

Με κριτήριο την τοπικότητα, την εξατομίκευση των υπηρεσιών και τη χρήση νέων τεχνολογιών, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥΣΚΟΙΠ) ενέκρινε την Τετάρτη (25/01/2017) το σχεδιασμό για τις «Τοπικές και περιφερειακές δομές πρώτης υποδοχής και εξυπηρέτησης πολιτών».

Το σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου τοπικών και περιφερειακών δομών και υπηρεσιών, συμπληρωματικών μεταξύ τους. Συνολικά τρεις κατηγορίες υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών αναδιοργανώνονται: Front-desk Υπουργείου Εργασίας και Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), εξυπηρέτηση ασφαλισμένων Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης. Επίσης, προστίθενται άλλες τέσσερις κατηγορίες νέων δομών υπηρεσιών τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα: Τοπικές Μονάδες Υγείας, Κέντρα Κοινότητας – Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, γραφεία Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, δωρεάν νομική υποστήριξη δανειοληπτών με χαμηλά εισοδήματα.

Συγκεκριμένα για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Πρωτοβάθμιας Φροντίδας), ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, υποστήριξε στο ΚΥΣΚΟΙΠ ότι η ανάπτυξή τους θα συμπληρώσει τη «βαθιά προοδευτική και κοινωνικά ανακουφιστική μεταρρύθμιση της καθολικής πρόσβασης του ανασφάλιστου πληθυσμού στο Σύστημα Υγείας».

Συνολικά θα συσταθούν 240 Τοπικές Μονάδες Υγείας (To.M.Y) σε 60 αστικές περιοχές της χώρας με δυνατότητα κάλυψης περισσότερων από 2 εκατομμύρια πολιτών. Κάθε Μονάδα θα στελεχώνεται συνολικά από 10μελή διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών Υγείας (οικογενειακό ιατρό, παθολόγο, παιδίατρο, νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας κοινωνικό λειτουργό και διοικητικό προσωπικό). Παράλληλα, οι Το.Μ.Υ. θα δικτυώνονται με Μονάδες Ψυχικής Υγείας και Μονάδες καταπολέμησης των εξαρτήσεων.

Στόχος είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε δημόσιες δομές Υγείας, που βρίσκονται στη «γειτονιά» τους. Οι μονάδες αυτές, πρόσθεσε ο κ. Ξανθός, σε στενή συνεργασία με υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, θα τονώσουν την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών, θα καλλιεργήσουν το αίσθημα εγγύτητάς τους στο Σύστημα Υγείας και μεσομακροπρόθεσμα θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της φροντίδας και στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των νέων μονάδων συνολικά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, αναφέρθηκε κατά την εισήγησή του στο ΚΥΣΚΟΙΠ, σε προβλήματα και δυσκολίες: «Σημειώνουμε τις καθυστερήσεις όταν προκύπτουν πιεστικές ανάγκες για νέο προσωπικό, τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και προβλήματα της δημόσιας διοίκησης, το πρόβλημα ότι οι δομές και οι υπηρεσίες κατά κανόνα εξαρτώνται χρηματοδοτικά από το ΕΣΠΑ και θα πρέπει προοπτικά να βρίσκουμε όσο γίνεται πιο μόνιμες πηγές χρηματοδότησης».

Στο πλαίσιο αυτό, πρώτος στόχος είναι η επίσπευση της υλοποίησης και κυρίως ο ακριβής προσδιορισμός του χρονοδιαγράμματος, η αξιοποίηση των συνεργειών, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η χωροθέτηση μπορεί να είναι κοινή, όπως και η συστέγαση, ενώ θα προβλεφθούν συστήματα αξιολόγησης και έγκαιρης επιδιορθωτικής παρέμβασης.