ΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Υγείας: Επιχορηγήσεις σε ΕΣΥ, ΕΚΑΒ και Ψυχική Υγεία

Υπουργείο Υγείας: Επιχορηγήσεις σε ΕΣΥ, ΕΚΑΒ και Ψυχική Υγεία

Με 70 εκατ. ευρώ επιχορηγήθηκαν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, χρήματα τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί στους λογαριασμούς τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β) με το ποσό των 3.250.000 ευρώ με στόχο την κάλυψη μέρους των λειτουργικών του δαπανών για το οικονομικό έτος 2015.

Στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε) επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 5.134.955 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή δεδουλευμένων υπερωριών του 1ου τριμήνου του 2015 των εργαζομένων του ΕΣΥ, εκτός των ιατρών, διατέθηκε στα Νοσοκομεία- Κέντρα Υγείας- ΕΚΑΒ το ποσό των 18.125.000 ευρώ.

Σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Υγειονομικές Περιφέρειες, το υπουργείο Υγείας επιδιώκει να διασφαλίσει ότι θα καταβληθούν στις 27 Ιουνίου τα οφειλόμενα ποσά στο μέγιστο δυνατό αριθμό των νοσοκομείων της χώρας, ενώ παρακολουθεί συστηματικά τη διαδικασία αναμόρφωσης των προϋπολογισμών και την έκδοση των απαραίτητων χρηματικών ενταλμάτων.

Τέλος, επιδιώκεται η ολοκλήρωση της καταβολής των εφημεριών των γιατρών των Κέντρων Υγείας σε όσες Υγειονομικές Περιφέρειες αυτό δεν κατέστη δυνατό στις 27 Μαΐου και παρά το γεγονός ότι τα ποσά είχαν διατεθεί εγκαίρως.