ΚΥΠΡΟΣ

Μείωση 23,1% στα ταξίδια Κυπρίων στο εξωτερικό

Μείωση 23,1% στα ταξίδια Κυπρίων στο εξωτερικό

Σημαντική μείωση που ξεπερνά το 23%, παρουσίασαν σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, κυρίως λόγω της μείωσης των ταξιδίων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιστροφές – αφίξεις κατοίκων Κύπρου από το Ηνωμένο Βασίλειο, που ανήλθε στο 61,8% με τις επιστροφές να μειώνονται σχεδόν στο ένα τρίτο, ήτοι 9.851 σε σύγκριση με 25.817 τον Οκτώβριο του 2015.

Μείωση 6,6% παρουσίασαν οι επιστροφές – αφίξεις κατοίκων Κύπρου από την Ελλάδα (37.738 τον Οκτώβριο του 2015 σε σύγκριση με 40.425 τον Οκτώβριο του 2014).