Σε φθίνουσα πορεία η εγχώρια ναυπηγική δραστηριότητα

Σε φθίνουσα πορεία η εγχώρια ναυπηγική δραστηριότητα

Σε  χαμηλά επίπεδα διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια η εγχώρια ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Hellastat.

 Οι εργασίες των ελληνικών ναυπηγείων, σύμφωνα με τη Hellastat, περιορίζονται κυρίως σε επισκευαστικά και εξοπλιστικά έργα για το Πολεμικό Ναυτικό, δραστηριότητα η οποία καταγράφει φθίνουσα πορεία.

Ουσιαστικά οι μονάδες της χώρας υπολειτουργούν, επωμιζόμενες έτσι σημαντικά έξοδα για εγκαταστάσεις που δεν χρησιμοποιούνται με αποτέλεσμα η ανεργία στον κλάδο να έχει αυξηθεί σημαντικά.

Όπως σημειώνεται στη μελέτη, οι ελληνικές μονάδες αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από εγκαταστάσεις γειτονικών χωρών (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία), αλλά και χώρες της Ασίας (Κίνα, Κορέα κ.ά.), οι οποίες προσφέρουν χαμηλότερες χρεώσεις λόγω του χαμηλότερου εργατικού κόστους.

Στη μελέτη αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 37 επιχειρήσεων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εγχώριων ναυπηγείων συνέχισε και το 2011 την έντονα πτωτική πορεία των τελευταίων ετών, μειούμενος κατά 32%, στα 139 εκατ. ευρώ. Το 65% των επιχειρήσεων υπέστησαν μειούμενα έσοδα σε σχέση με το 2010 με τη μέση υποχώρηση ανά εταιρεία να διαμορφώνεται σε -7,6%.