Γ. Κουτρουμάνης: Ρύθμιση ή κατασχέσεις

Γ. Κουτρουμάνης: Ρύθμιση ή κατασχέσεις
Σε αυστηρό ύφος απευθύνεται ο υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος Κουτρουμάνης στις επιχειρήσεις, που δεν τακτοποιούν τις οφειλές τους προς το ΙΚΑ...

Σε αυστηρό ύφος απευθύνεται ο υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος Κουτρουμάνης στις επιχειρήσεις, που δεν τακτοποιούν τις οφειλές τους προς το ΙΚΑ.

Μιλώντας στο newsbomb.gr ο κ. Κουτρουμάνης προειδοποιεί πως «όσοι και αυτή τη φορά δεν ανταποκριθούν, τα ταμεία θα εφαρμόσουν τη νομοθεσία για τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.»

Πάντως ο υπουργός Εργασίας επαναλαμβάνει πως οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση για τις οφειλές τους.

Εξάλλου η διοίκηση του ΙΚΑ, προκειμένου να πιέσει τους οφειλέτες να διακανονίσουν τις υποχρεώσεις μέσω της ρύθμισης, ανασύρει από τη «φαρέτρα» της κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Ιδιωτικές επιχειρήσεις χρωστούν στο ΙΚΑ ποσά από 3,2 -14,9 εκατομμύρια ευρώ ενώ το Ίδρυμα θα πρέπει να εισπράξει περισσότερα από 1.150 δισ.ευρώ έως τα τέλη του 2011.

Η ρύθμιση για τους οφειλέτες

Η ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες παρέχει στους εργοδότες, που θα υπαχθούν στις διατάξεις της, τη δυνατότητα αναστολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2012, όλων των αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης.

Στις επιχειρήσεις, που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, θα χορηγείται απόδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η αναστολή ισχύει υπό τον όρο, οι επιχειρήσεις να καταβάλλουν από 1ης Ιανουαρίου 2011 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013 εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους εισφορές.

Διαβάστε επίσης:Ποιες επιχειρήσεις χρωστούν στο ΙΚΑ