ΥΓΕΙΑ

Patients Hub: Επανασχεδιασμός της Υγείας με συμμετοχή των ασθενών

Patients Hub
Δημήτρης Κοντοπίδης, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Ιωάννης Σωτηρίου

Τα εγκαίνια του συνεργατικού χώρου του «Patients Hub» πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη (10/11/2022), παρουσία του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννη Κωτσιόπουλου και πλήθος συνεργατών και υποστηρικτών του καινοτόμου εγχειρήματος. 

Πρόκειται για τον πρώτο «κόμβο καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών» στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε από το Δίκτυο ενδυνάμωσης ατόμων με αναπηρία «Humane». Ένας covid free, προσβάσιμος και σύγχρονα εξοπλισμένος χώρος στην καρδιά της Αθήνας, που θα φιλοξενήσει δράσεις για τον απαραίτητο επανασχεδιασμό της Υγείας μέσα από την συμμετοχική διαδικασία σχεδιασμού με τους ασθενείς ως «experts».

«Το Patients Hub αποτελεί τον 1ο κόμβο καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι ο "επανασχεδιασμός της Υγείας" (Redesign Health) μέσω της δημιουργίας καινοτόμων και εξατομικευμένων έργων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Υγεία και περίθαλψη. Βασική αξία του Patients Hub είναι η εφαρμογή των αρχών του Design thinking μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία σχεδιασμού με τους ασθενείς ως experts σε διεπιστημονικές ομάδες εργασίας, ώστε να επιτευχθεί ο επανασχεδιασμός της Υγείας με όρους καινοτομίας» δήλωσε ο Δημήτρης Κοντοπίδης, ιδρυτής του δικτύου ενδυνάμωσης ΑμεΑ «HUMANE» και εμπνευστής του «Patient Hub».

Με τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται αναφορικά με την πρόσβαση των ασθενών στο σύστημα περίθαλψης μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών Υγείας, «ο ασθενής μετατρέπεται σε "χρήστη" και έχει απαιτήσεις για προσωποποιημένες παροχές Υγείας, οι οποίες πρέπει να σχεδιάζονται πάνω στις ανάγκες του. Για αυτόν τον λόγο ο επανασχεδιασμός της Υγείας, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τις αρχές του design thinking, δηλαδή του συμμετοχικού σχεδιασμού, όπου οι ασθενείς συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας υπηρεσίας από το αρχικό στάδιο μιας ιδέας έως και την υλοποίησή της και όχι απλά ως τελικοί χρήστες» εξήγησε ο κ. Κοντοπίδης και πρόσθεσε:

«Η κεντρική υπηρεσία που θα προσφέρει το Patients Hub είναι το εργαστήρι συμμετοχικού σχεδιασμού "Codesign Lab", όπου θα αναπτύσσει project στον τομέα της Υγείας, από το σχεδιασμό της ιδέας μέχρι τη στιγμή της ολοκλήρωσης του προϊόντος/υπηρεσίας. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του "Codesign Lab", θα αναπτυχθούν υπηρεσίες υποστήριξης των πολιτών, των stakeholders της Υγείας αλλά και των εκπροσώπων ασθενών της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος σε ένα covid free, προσβάσιμο και σύγχρονα εξοπλισμένο συνεργατικό χώρο, σε 6 άξονες:

- CoDesign Lab: Υπηρεσίες Συμμετοχικού σχεδιασμού / Design Thinking

- Patient Empowerment / Εxperts: Υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης & ενδυνάμωσης ασθενών

- e-Patients Voice: Υπηρεσιες digital marketing σε θέματα Υγείας και ψηφιακής παρουσίας φωνής των ασθενών

- Incubator/Accelerator: Υπηρεσίες συμβουλευτικής & υποστήριξης ανάπτυξης

- Coworking space: Υπηρεσίες φιλοξενίας υβριδικών εκδηλώσεων, εργασιών και διαγωνισμών hackathon

- Patient Networking: Υπηρεσίες δικτύωσης μεταξύ των stakeholder Υγείας».

Ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, χαιρέτησε την πρωτοβουλία μεταφέροντας την υποστήριξη του υπουργού Υγείας, Θάνου Πλεύρη. Υπογράμμισε πως για να σχεδιαστούν ασφαλείς, βιώσιμες και ανθεκτικές υπηρεσίες Υγείας θα πρέπει οι ασθενείς να συμμετέχουν σε κάθε βήμα του σχεδιασμού και της υλοποίησης τους. Σε αυτήν την φιλοσοφία ήταν και το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας 4931/2022 που θεσμοθέτησε τη συμμετοχή των ασθενών μέσω της «Ένωσης Ασθενών Ελλάδας». Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Υγείας, είναι απαραίτητη η διασύνδεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να συνσχεδιάσουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες Υγείας για τον κάθε πολίτη. Πρωτοβουλίες σαν το Patients Hub, μπορούν να αποτελέσουν μια μοντέρνα μέθοδο σχεδιασμού, ανάπτυξης και ζύμωσης με όρους καινοτομίας ως ένα think tank εργαστήρι.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), Γιάννης Σωτηρίου υπογράμμισε τη συμμετοχή του ΙΦΕΤ στο εγχείρημα αυτό, δηλώνοντας: «Με μεγάλη μας χαρά στηρίζουμε έμπρακτα το Patients Hub, βοηθώντας να δημιουργηθεί αυτός ο σύγχρονος χώρος που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των ασθενών στη σημερινή εποχή. Εξαρχής, ως ΙΦΕΤ επιδιώξαμε τη συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, καθώς πιστεύουμε ότι η καινοτομία πρέπει να φθάνει στους ασθενείς και στόχος μας είναι να συμβάλουμε να δημιουργηθούν οι σωστές προϋποθέσεις. Σε στενή συνεργασία με την Ένωση Ασθενών προχωράμε στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής πάνω στην ιχνηλασιμότητα: εφαρμογή που θα δίνει πρόσβαση στον ασθενή ΣΗΠ (σ.σ. Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης φαρμάκων) να παρακολουθεί real time την παραγγελία του. Ο συμμετοχικός αυτός σχεδιασμός εξελίσσεται πλέον σε μελέτη εφαρμογής tracking, που θα μπορεί να δώσει την πληροφορία που λείπει από τους ασθενείς και να βελτιώσει την πρόσβαση τους στο φάρμακο.»

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, Κατερίνα Κουτσογιάννη, η οποία μίλησε για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη και ωρίμανση του κινήματος των ασθενων. Με την επιτυχή δημιουργία του ανώτατου οργάνου εκπροσώπησης των ασθενών που εκπροσωπεί περισσότερους από 65 Συλλόγους συντονίζεται η φωνή των ασθενων με τεκμηριωμένες προτάσεις και παρεμβάσεις. Η κυρία Κουτσογιάννη δήλωσε: «Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας αποτελεί την πλουσιότερη δεξαμενή εκπροσώπων ασθενών με γνώσεις και εμπειρία από το σύνολο των θεραπευτικών κατηγοριών και θα μπορεί να τροφοδοτεί τη συμμετοχική διαδικασία σχεδιασμού του Patients Hub. Το Patients Hub, θα λειτουργεί εκτος των άλλων και ως υποστηρικτικός βραχίονας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας σε υπηρεσίες που θα ενδυναμώσουν το κίνημα των ασθενών για την επίτευξη του απώτερου στόχου του για δημοκρατία στην Υγεία με όρους καινοτομίας».

Στρατηγικός εταίρος του Patients Hub, είναι επίσης το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το EIT Health. «Πλέον το ΕΚΤ έχοντας ευρωπαϊκή εμπειρία και δίκτυο συνεργατών, φιλοδοξεί να συνδέσει το startup οικοσύστημα της Ευρώπης με την Ελληνική πραγματικότητα και το Patient Hub αποτελεί τον απαραίτητο συνδετικό κρίκο με το κίνημα των εκπροσώπων των ασθενών, τους πολίτες αλλά και των πρωτοβουλιών καινοτομίας στην Υγεία στην Ελλάδα» ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΕΚΤ και του EIT Health, Γιώργος Μέγας.

Το «Patients Hub» λειτουργεί με στρατηγικούς εταίρους την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - EIT Health υπό την αιγίδα του ΣΦΕΕ και με ιδρυτικούς χορηγούς τους: The Hellenic initiative, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, PhRMA Innovation Forum Ελλάδος, AbbVie, Chiesi, ELPEN, GENESIS Pharma, Janssen Cilag, MSD, Pfizer, ROCHE.

Διαβάστε επίσης:

Η πρόσβαση σε νέες θεραπείες και οι ελλείψεις απασχολούν τους ασθενείς

Ένωση Ασθενών Ελλάδας: Σύμπλευση των φορέων της Υγείας με τη «φωνή των ασθενών»

Πλεύρης: Παρεμβάσεις στα φθηνά φάρμακα για να παραμείνουν στην αγορά