«Ιστορική υπέρβαση για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ελλάδας»

«Ιστορική υπέρβαση για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ελλάδας»

Στο «Πρώτο Θέμα»

Σχόλιο: Κάγκελου και υπέρβασης, γωνία