ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας: 10 θέσεις εργασίας

Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας: 10 θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού δέκα ατόμων, διάρκειας δύο μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Αυτόν τον καιρό κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη δέκα (10) τεχνιτών για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν Δημόσια κτίρια, σχολεία, κήποι, πάρκα, πλατείες και από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις πολιτών μετά την δολοφονία συμπολίτη μας.

Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού δέκα (10) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, ως εξής: • Δύο (2) τεχνίτες πλακάδες (ΔΕ) • Δύο (2) τεχνίτες σιδεράδες (ΔΕ) • Ένας (1) οδηγός αυτοκινήτων (ΔΕ) • Δύο (2) υδραυλικοί (ΔΕ) • Τρεις (3) ελαιοχρωματιστές (ΔΕ) Σύνολο δέκα (10) άτομα Η σύμβαση εργασίας των παραπάνω θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Η δαπάνη μισθοδοσίας τους θα βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ 30/6041.0001 με το ποσό 28.380,00 €, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές θα βαρύνουν τον ΚΑ 30/6054.0001 με το ποσό 9.056,06 € του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού οικονομικών έτους 2013. Σημειώνουμε ότι για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού δεν απαιτείται η διαδικασία του Ν. 2190/94, ούτε η προβλεπόμενη έγκριση από την Τετραμελή εξ Υπουργών Επιτροπή. Οι προθεσμίες και οι αιτήσεις θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.