ΠΑΙΔΕΙΑ

Νούμερο ένα προτεραιότητα για τα πανεπιστήμια, η αγγλική γλώσσα!

Νούμερο ένα προτεραιότητα για τα πανεπιστήμια, η αγγλική γλώσσα!

Για ολοκληρωμένες σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρώτα από όλα πρέπει να κατέχεις σε άριστο επίπεδο την αγγλική γλώσσα!

Μίκα Χατζηδάκη

Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από το Cambridge English αναφορικά με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα – μέλη του συλλόγου «Universities UK» στο Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνει ότι το 100% αυτών των πανεπιστημίων αποδέχονται το Cambridge English: Advanced ως απόδειξη των δεξιοτήτων τους στην αγγλική γλώσσα. H Petra Olsson, εκπρόσωπος του Cambridge English, δηλώνει:

«Το γεγονός ότι τα ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τους πολύ σοβαρά τα πιστοποιητικά της αγγλικής γλώσσας, δείχνει την τεράστια σημασία που έχει η αποδοχή σπουδαστών με τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες. Το κατά πόσο γνωρίζει κανείς καλά αγγλικά ή όχι μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ μιας καλής και κακής εμπειρίας όταν επισκέπτεται μια χώρα του εξωτερικού. Το επίπεδο της εξέτασης Cambridge English: Advanced και οι δεξιότητες στις οποίες εστιάζει είναι τέτοιες ώστε οι άνθρωποι που επιτυγχάνουν στην εξέταση αυτή, να είναι σε θέση να επικοινωνούν εύκολα και με αυτοπεποίθηση στα Αγγλικά».

Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη το διάστημα Απριλίου 2015 – Ιουλίου 2016, βασίζονται στα κριτήρια αποδοχής των ανώτατων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και μελών του συλλόγου Universities UK. Αποδεικνύουν ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που είναι μέλη του συλλόγου Universities UK, αποδέχονται το Cambridge English: Advanced, για υποψήφιους φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το IELTS, ένα τεστ που είναι από κοινού ιδιοκτησία του Βρετανικού Συμβουλίου, του IDP: Australia, και του Cambridge English, αναγνωρίζεται επίσης από το 100% των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων – μελών, του συλλόγου Universities UK.

Συνιστάται στους υποψήφιους σπουδαστές να ελέγχουν τα προαπαιτούμενα για το πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους απευθείας με το πανεπιστήμιο πριν υποβάλλουν αίτηση.