ΕΛΛΑΔΑ

Προκηρύξεις 2014: 33 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμαριάς

Προκηρύξεις 2014: 33 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμαριάς

Ανακοίνωση για την πρόσληψη πέντε (5) οδηγών απορριμματοφόρου και είκοσι οκτώ (28) εργατών καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).

Χρονικό διάστημα αιτήσεων

27/6/2014 - 7/7/2014

Δικαιολογητικά

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας

Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

Ταυτότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ταυτότητα

Ρoή Ειδήσεων