ΚΥΠΡΟΣ

Kύπρος: Έναρξη Ερευνητικής με Διευθυντή του Υπ. Οικονομικών

Kύπρος: Έναρξη Ερευνητικής με Διευθυντή του Υπ. Οικονομικών

Στην πρώτη δημόσια συνεδρία της Επιτροπής που άρχισε στις 9:30, κλήθηκε να καταθέσει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Χρίστος Πατσαλίδης.

Τα τρία μέλη της Επιτροπής είναι οι πρώην δικαστές Γιώργος Πικής και Παναγιώτης Καλλής και ο εν ενεργεία δικαστής του Ανωτάτου, που αφυπηρετεί τον Μάιο, Ανδρέας Κραμβής.

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται στο συνεδριακό κέντρο Φιλοξενία.

Η έρευνα θα καλύψει το χρονικό διάστημα 2006 - 23 Μαρτίου 2013. Την ερευνητική επιτροπή θα πλαισιώνει και ομάδα εμπειρογνωμόνων. Στόχος η έρευνα να ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών μηνών, σύμφωνα με το Icyprus.