ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

«Το ευρώ με τέτοιες συμπεριφορές δεν θα σταθεί…»