ΦΑΡΜΑΚΟ

Μελέτη IMS: Φθηνά τα γενόσημα στην Ελλάδα

Μελέτη IMS: Φθηνά τα γενόσημα στην Ελλάδα

Ασύμφορη η παραγωγή τους με τα υψηλά rebates και clawback.

Το σύστημα τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων απασχόλησε το συνέδριο «Pricing & Reimbursement», την Πέμπτη (30/06/2016), με την πλειονότητα των ομιλητών να τονίζει την ανάγκη αλλαγής του πλαισίου, λόγω στρεβλώσεων που δημιουργούνται στην αγορά.

Ένα από τα κεντρικά ερωτήματα, που συχνά επανέρχεται στην επικαιρότητα, έχει να κάνει με το επίπεδο τιμής των γενοσήμων, και κατά πόσο οι τιμές αυτές είναι -ή όχι- υψηλότερες στην Ελλάδα, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης.

Απάντηση στο ερώτημα αυτό, έδωσε στο πλαίσιο του συνεδρίου σχετική μελέτη της IMS, η οποία συνέκρινε τη μέση ονομαστική τιμή των γενοσήμων στην Ελλάδα με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παρόμοιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, πληθυσμό και δημοσιονομική ικανότητα. Σύμφωνα με τη μελέτη, oι τιμές των γενοσήμων στην Ευρώπη σχετίζονται άμεσα με το ύψος του μεριδίου αγοράς που κατέχουν και συγκεκριμένα για την Ελλάδα, η μέση ονομαστική τιμή βρίσκεται στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι, αναλογικά με το βαθμό της διείσδυσής τους στην αγορά.

Στις χώρες όπου ο όγκος των πωλήσεων είναι μεγάλος, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, οι τιμές είναι αντίστοιχα σε πιο χαμηλά επίπεδα, ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν οι όγκοι πωλήσεων βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο (όπως στην Ελλάδα που είναι περίπου στο 20%). Αυτό σημαίνει ότι για να είναι βιώσιμη η παραγωγή των γενοσήμων θα πρέπει να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ τιμής και όγκου πωλήσεων.

Στην περίπτωση της χώρας μας, όμως, οι στρεβλώσεις του συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης, διαταράσσουν αυτήν την ισορροπία. Συγκεκριμένα, η παραγωγή γενοσήμων στην Ελλάδα καθίσταται ασύμφορη, λόγω των υψηλών rebates και clawback, παρά το γεγονός ότι το επίπεδο της μέσης τιμής, όπως είναι σήμερα, είναι παρόμοιο με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε σχέση με το σύστημα τιμολόγησης, όπως παρατηρούν πηγές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, οδηγεί προοδευτικά σε ιδιαιτέρως χαμηλές τιμές γενοσήμων, αφετέρου δεν υπάρχουν κίνητρα για την αύξηση του όγκου πωλήσεων τους.

Συγκεκριμένα, τα γενόσημα φάρμακα στην Ελλάδα λαμβάνουν τιμή ίση με το 65% του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών του φαρμάκου αναφοράς στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες μειώσεις τιμών, ειδικά όταν μεταβληθεί προς τα κάτω - έστω και παροδικά - η ισοτιμία του ευρώ με νομίσματα από χώρες που κατά κανόνα μπαίνουν στο καλάθι των χαμηλότερων τιμών σε μεγαλύτερη συχνότητα (Ρουμανία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ουγγαρία). Παράλληλα, η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει την αύξηση των τιμών όταν οι συναλλαγματική ισοτιμία μεταβάλλεται προς τα πάνω. Επιπλέον, στη χώρα μας οι φαρμακευτικές εταιρείες καλούνται να καταβάλλουν δυσβάσταχτα ποσά rebate και clawback που ξεπερνούν το 25% της αξίας των φαρμάκων που αποζημιώνει η δημόσια ασφάλιση.

Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική τιμή των γενοσήμων βρίσκεται κάτω από το επίπεδο που τους αναλογεί σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Το αποτέλεσμα είναι η παραγωγή πολλών ελληνικών φαρμάκων να καθίσταται πλέον ασύμφορη.

Η πιθανή δε απόσυρσή τους, οδηγεί στο γνωστό φαινόμενο της υποκατάστασης από άλλα ακριβότερα φάρμακα. Σε πραγματικό παράδειγμα που παρουσιάστηκε στο συνέδριο, γενόσημο αξίας €3,68 στο οποίο ο ΕΟΠYΥ πληρώνει €2,02 και ο ασθενής συμμετέχει με €0,94, το rebate και το clawback φθάνουν το 28%. Αν από αυτά αφαιρεθούν το μικτό κέρδος φαρμακοποιού, φαρμακαποθήκης και ο ΦΠΑ, το έσοδο για την εταιρεία φθάνει μόλις το €1,83. Με τις προγραμματισμένες δε επιπλέον μειώσεις τιμών για το 2016 και 2017, το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν οδηγείται με βεβαιότητα στην απόσυρσή του από την αγορά, με το φάρμακο που προορίζεται να το αντικαταστήσει να έχει 15πλασια τιμή.

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω παράγοντες, τα γενόσημα στην Ελλάδα είναι εν τέλει φθηνά, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Σχετικές ειδήσεις