ΥΓΕΙΑ

Προκηρύχθηκαν θέσεις γιατρών σε νησιά του Αιγαίου

Προκηρύχθηκαν θέσεις γιατρών σε νησιά του Αιγαίου

Μέχρι τις 29 Αυγούστου 2016, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι, για την πλήρωση δώδεκα επί θητεία θέσεων ειδικευμένων γιατρών, σε αποκεντρωμένες μονάδες της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Η προκήρυξη της 2ης ΥΠΕ προβλέπει την κάλυψη των εξής θέσεων:

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ
1 θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, βαθμός Επιμελητή Α΄

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ
1 θέση Καρδιολογίας, βαθμός Επιμελητή Α΄

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ)
1 θέση Γενικής Ιατρικής, βαθμός Επιμελητή Α΄

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ
1 θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, βαθμός Επιμελητή Α΄

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΣΥΜΗΣ
1 θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, βαθμός Επιμελητή Α΄

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΧΑΛΚΗΣ
1 θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, βαθμός Επιμελητή Α΄

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ
1 θέση Καρδιολογίας, βαθμός Διευθυντή

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
1 θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, βαθμός Επιμελητή Α΄

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
1 θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, βαθμός Επιμελητή Α΄

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ
1 θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, βαθμός Επιμελητή Β΄

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
1 θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, βαθμός Διευθυντή

Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. ΛΕΙΨΩΝ
1 θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, βαθμός Επιμελητή Α΄

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται εις τριπλούν στο Πρωτόκολλο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46 – 48 στον Πειραιά , 3ος όροφος, αφού πρώτα ελεγχθούν, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από 10 έως και 29 Αυγούστου 2016.

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, στην ταχυδρομική διεύθυνση: 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46 – 48, Τ.Κ. 185 43 Πειραιάς. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.