ΕΘΝΙΚΑ

Αποκλειστικό! Το σχέδιο των χωρών της «βαλκανικής οδού» για τους πρόσφυγες που καίει την Ελλάδα

Αποκλειστικό! Το σχέδιο των χωρών της «βαλκανικής οδού» για τους πρόσφυγες που καίει την Ελλάδα

Αποφάσισαν για εμάς χωρίς εμάς... οι χώρες της βαλκανικής οδού -όπως λέγονται- για το προσφυγικό.

Της Μαρίας Γιαχνάκη

Χωρίς την παρουσία της Ελλάδας προχώρησαν σε μια πολύ σοβαρή συμφωνία που αφορά τον τρόπο που θα εγκρίνεται η προώθηση των προσφύγων από τη χώρα μας στα Βαλκάνια και από εκεί στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα όμως αυτής της συμφωνίας, όπως θα δείτε στο έγγραφο που αποκλειστικά σας παρουσιάζει το newsbomb.gr, έχει τις υπογραφές μόνο των επικεφαλής της Αυστρίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Σερβίας και των Σκοπίων και όχι της Ελλάδας.

Η συμφωνία υπογράφηκε στο Ζάγκρεμπ στις 18 Φεβρουαρίου μετά την συνάντηση που προηγήθηκε στα Σκόπια στις 3 Σεπτεμβρίου.

Το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν η απόφαση να μειωθεί η ροή των μεταναστών στα Δυτικά Βαλκάνια όσο το δυνατόν περισσότερο.

Με γνώμονα αυτήν την θεωρία σύνταξαν ένα «ευαγγέλιο» κανόνων που θα στήσει την Ελλάδα στον τοίχο. Θα την καταστήσει υπεύθυνη για την σωστή αξιολόγηση και το «κοσκίνισμα» των προσφύγων. Θα την υποχρεώσει να κρατήσει στους κόλπους της τους πρόσφυγες που δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις που η συμφωνία θέτει, την στιγμή που χιλιάδες φτάνουν όπως-όπως στα ελληνικά νησιά.

Το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας θα φέρει απίστευτες καθυστερήσεις και μελλοντικά αδικαιολόγητα push backs προκειμένου να μειώσουν τη ροή των προσφύγων στο ελάχιστο.

Η γραφειοκρατία που αναμένεται να υπάρξει θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα ενώ η απαίτηση των εγγράφων θα είναι τέτοια που θα είναι πολύ δύσκολο οι πρόσφυγες που έφυγαν για να σωθούν από τον πόλεμο να τα έχουν μαζί τους. Σε πολλές των περιπτώσεων κανείς δεν θα μπορεί να αποδείξει χωρίς έγγραφα από που προέρχεται και τότε θα παραμένει στην Ελλάδα.

Το έγγραφο που ακολουθεί αποδεικνύει περίτρανα ότι οι κανόνες αυτοί θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν με αποτέλεσμα να αρχίζει η Ευρώπη να πραγματοποιεί το σχέδιό της παραμονής, όσο το δυνατόν περισσότερων, προσφύγων στην Ελλάδα.

Διαβάστε τι λέει το έγγραφο:

Στη συνάντηση που έγινε στο Ζάγκρεμπ στις 18 Φεβρουαρίου, σε συνέχεια της συνάντησης των Σκοπίων της 3ης Σεπτεμβρίου, οι επικεφαλής των αστυνομικών Υπηρεσιών της Αυστρίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Σερβίας και των Σκοπίων (Μακεδονία το λέει) συμφώνησαν ότι η ροή μεταναστών στα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Λαμβάνοντας υπόψιν μας τα γεγονότα που αφορούν τα νέα κριτήρια και τους περιορισμούς που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από συγκεκριμένα κράτη, συμφωνούν στην επείγουσα υιοθέτηση των νέων μέτρων, λαμβάνοντας πλήρως υπόψιν τις διεθνείς υποχρεώσεις και συμφωνίες που αφορούν την προστασία των προσφύγων.

Λαμβάνοντας υπόψιν τους πιθανούς τρόπους να βελτιώσουμε τη συνεργασία στη διαχείριση ροής μετανάστευσης συμφώνησαν τα κατωθι:

1. Όλες οι δραστηριότητες οργανισμών της ΕΕ και της Frontex στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, κυρίως σε εκείνα στα Ελληνοτουρκικά και Ελληνοσκοπιανά σύνορα θα υποστηρίζονται

2. Κάθε πλευρά θα ενημερώνει τις υπόλοιπες για όλα τα μέτρα και τους περιορισμούς που θα εφαρμόζονται, το συντομότερο δυνατό, κι αν είναι μάλιστα δυνατό πέντε ημέρες πριν από την εφαρμογή τους.

3. για τους σκοπούς της τυποποίησης εγγραφής των μεταναστών έχει υιοθετηθεί το ενιαίο έντυπο εγγραφής το οποίο θα εκδίδεται στη Δημοκρατία της Μακεδονίας ως χώρα πρώτης εισόδου και θα σφραγίζεται αντιστοίχως από όλες τις αστυνομικές αρχές στην πορεία

το έντυπο εγγραφής που αναφέρεται εδώ εσωκλείεται σε αυτό το έγγραφο.

4. Η ελεγχόμενη μεταφορά προσφύγων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις διμερείς συμφωνίες των μερών και σύμφωνα με το παρόν έγγραφο (συμπεριλαμβανομένου και του εντύπου εγγραφής , της λίστας των προσφύγων με την κατάστασή τους και τη χώρα προορισμού).

5. Η πρώτη είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε εκείνα τα άτομα που καλύπτουν τις συνθήκες εισόδου σύμφωνα με τον κώδικα Συνόρων της Σένγκεν και τις σχετικές εθνικές νομοθεσίες (κατοχή ταξιδιωτικού εγγράφου, βίζα ή άδεια παραμονής, και άλλες συνθήκες εφόσον ζητούνται)

Οι παραπάνω προϋποθέσεις αφορούν επίσης όσα άτομα φθάνουν από ασφαλείς χώρες προέλευσης όπως καθορίζονται από τα μέρη αυτής της Συμφωνίας.

6. Για ανθρωπιστικούς λόγους, η είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών μπορεί να επιτραπεί σε άτομα που δεν εκπληρώνουν τους όρους της παραγράφου 5 αυτής της Συμφωνίας αλλά που φθάνουν από εμπόλεμες περιοχές και έχουν ανάγκη από διεθνή προστασία (πχ. από Συρία και Ιράκ), με την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξουν την εθνικότητά τους ( έχουν στην κατοχή τους έγγραφα αναγνώρισης ή μπορούν να αποδείξουν την εθνικότητά τους από την επάρκεια της γλώσσας, αντίγραφα ή σκαναρισμένα έγγραφα αναγνώρισης), κι έχουν στην κατοχή τους το έντυπο εγγραφής που έχει εκδοθεί από τις Ελληνικές αρχές.

7. Τα μέρη αυτής της Συμφωνίας έχουν θεσπίσει επιπλέον κοινά κριτήρια που πρέπει να επαληθευτούν κατά τη διαδικασία εγγραφής με τον παρακάτω τρόπο.

- την αυθεντικότητα των εγγράφων

- τις συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες το άτομο εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής του (πχ η απομάκρυνση από εμπόλεμη περιοχή είναι έγκυρος λόγος εισόδου, ενώ η επανένωση με την οικογένεια, οι σπουδές, η βελτίωση των συνθηκών ζωής, η αποφυγή στράτευσης και οι προσωπικές διαφορές δεν είναι αποδεκτές ως έγκυροι λόγοι αίτησης διεθνούς προστασίας)

- η μακρόχρονη διαμονή σε τρίτη ασφαλή χώρα δεν λογίζεται ως έγκυρος λόγος για διεθνή προστασία (π.χ. Αφγανός που έμενε πιο πολλά χρόνια στην Τουρκία ή το Ιράν.)

Αν ένα άτομα δώσει ψευδείς πληροφορίες (π.χ. την αποφυγή του πολέμου ενώ δεν προέρχεται από εμπόλεμη χώρα) ή αρνηθεί να συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής θα του αρνείται η είσοδος.

8 Τα συμφωνημένα κοινά μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 6 & 7 δεν επηρεάζουν την υποχρέωση ενός συγκεκριμένου κράτους να διεξάγει ελέγχους στα σύνορα και στην εποπτεία των συνόρων.

9. Όταν επιτρέπεται η είσοδος και η μεταφορά οποιοσδήποτε άλλος περιορισμός των χωρών προορισμού επίσης θα λαμβάνεται υπόψη

10. η ανάπτυξη αστυνόμευσης από ξένους αξιωματικούς στα Ελληνοσκοπιανά σύνορα ήδη έχει αποδώσει θετικά αποτελέσματα και μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα ότι τα κράτη είναι αποφασισμένα ενωμένα να αντιμετωπίσουν τη προσφυγική κρίση

Οι επικεφαλής των Αστυνομικών υπηρεσιών συμφώνησαν ότι θα υποστηρίξουν περεταίρω τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Μακεδονίας για να εμποδίσουν την προσφυγική κρίση

Γι αυτό το σκοπό θα παρέχουν βοήθεια σύμφωνα με τις ανάγκες που εκφράζονται από τη Μακεδονική πλευρά στα παρακάτω:

- Εποπτεία συνόρων

- Έλεγχο συνόρων και αυξημένα και αρμονισμένα μέτρα για την καταγραφή του προφίλ των προσφύγων

- την εγγραφή των προσφύγων σε έντυπο εγγραφής

11. Η Ανάπτυξη αστυνόμευσης θα γίνεται βάσει διμερών συμφωνιών

12. Οι αστυνομικές αρχές θα ανταλλάσσουν όλες τις επείγουσες πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και της προσφυγικής κρίσης , μέσω των αρμοδίων αρχών, η λίστα της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της Συμφωνίας.

13 Αυτή η συνεργασία είναι ανοικτή σε ένταξη οποιουδήποτε άλλου μέρους ενδιαφέρεται.

14. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενημερωθούν για το περιεχόμενο αυτής της Συμφωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ