ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη για τη σήραγγα Λιανοκλαδίου - Δομοκού

Ποινική δίωξη για τη σήραγγα Λιανοκλαδίου - Δομοκού

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά του πρώην και του νυν διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ καθώς και κατά του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας Άκτωρ που είχε αναλάβει το έργο διάνοιξης της σήραγγας Λιανοκλαδίου – Δομοκού άσκησε ο εισαγγελέας Αριστείδης Κορρέας μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε για το θέμα.

Το έργο ξεκίνησε το 2007 αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ παρά την ανελλιπή χρηματοδότησή του με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο –σύμφωνα με την κατηγορία– πάνω από 30 εκατ. ευρώ.

Ο εισαγγελέας Αριστείδης Κορρέας άσκησε ποινική δίωξη για: (α) απιστία στην υπηρεσία από υπαίτιους που μεταχειρίστηκαν ιδιαίτερα τεχνάσματα με ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ελάττωση της περιουσίας του νομικού προσώπου της ΕΡΓΟΣΕ, εις βάρος του νυν και του πρώην Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής και εις βάρος υπαλλήλων του αυτού νομικού προσώπου, αρμόδιων για την εκτέλεση του έργου. Επιπλέον (β) για άμεση συνέργεια στην πιο πάνω πράξη, εις βάρος υπαλλήλων της αναδόχου εταιρείας του έργου και (γ) για ηθική αυτουργία στις δύο πιο πάνω πράξεις, εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.

Ο εισαγγελέας παρήγγειλε τη διενέργεια κυρίας ανάκρισης στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να διερευνηθεί η ύπαρξη και έκταση ποινικών ευθυνών εις βάρος των εμπλεκομένων προσώπων, όσον αφορά «στη μη ολοκλήρωση του έργου, παρά την ανελλιπή χρηματοδότησή του, εξαιτίας υιοθέτησης επάλληλων προτάσεων της αναδόχου εταιρείας για τροποποιήσεις της εγκεκριμένης μελέτης που επέφεραν διόγκωση του κόστους, στην παράλειψη είσπραξης ποινικών ρητρών που κατέπεσαν, στη διπλοπληρωμή εργασιών που ήδη είχαν τιμολογηθεί, στην παράνομη καταβολή αποζημιώσεων που όφειλε να καταβάλει η ανάδοχος εταιρεία ή η ασφαλιστική εταιρεία κ.λπ.».