ΚΥΠΡΟΣ

Στα όρια της φτώχειας το 27,1% των Κυπρίων

Στα όρια της φτώχειας το 27,1% των Κυπρίων

Στα όρια της φτώχειας βρίσκεται το 27,1% των πολιτών της Κύπρου σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία σε χειρότερη θέση από την Κύπρο βρίσκονται η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Λετονία, η Ιρλανδία και η Ισπανία.

Η Ελλάδα αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των 28 κρατών - μελών της Ε.Ε

Όπως αναφέρει η στατιστική υπηρεσία το ποσοστό των Ελλήνων που ζούσαν πέρυσι στο όριο της φτώχειας (εισόδημα μικρότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος) ανήλθε σε 34,6% ή σε 3.795.100 άτομα. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό αυξάνεται συνεχώς από το 2010 και το πρώτο Μνημόνιο (27,6% το 2010, 27,7% το 2011, 31% το 2012 και 34,6% το 2013).

Σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα, βρίσκονται η Βουλγαρία (49,3%), η Ρουμανία (41,7%) και η Λετονία (36,2%).

Στο όριο της φτώχειας βρίσκεται το 30% των πολιτών στην Ιρλανδία, το 28,2% στην Ισπανία, και το 25,3% στην Πορτογαλία.

Οι πέντε χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «28», είναι η Ολλανδία (15%), η Τσεχία (15,4%), η Σουηδία (15,6%), η Φινλανδία (17,2%) και το Λουξεμβούργο (18,4%).

Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 24,8% και στην Ευρωζώνη σε 23,3%.
Σημειώνεται, ότι, με βάση επίσης στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κίνδυνος φτώχειας αυξήθηκε σημαντικά για την Ελλάδα μετά το 2010 και το ποσοστό της σχετικής φτώχειας αυξήθηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες ή κατά 17,3%.

Παράλληλα, το χάσμα της φτώχειας αυξήθηκε κατά 24,1%, ενώ ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε κατά επτά εκατοστιαίες μονάδες ή κατά 25,4%.

Διαβάστε επίσης

YΠΟΙΚ: Σύσκεψη για το νομοσχέδιο των εκποιήσεων