ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΙΠΕΔ: Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης για το Ελληνικό

ΤΑΙΠΕΔ: Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης για το Ελληνικό

ΤΑΙΠΕΔ | Ελληνικό: Με ένα ειδικό υπόμνημα που περιλαμβάνει τα 37 στρέμματα δασικής έκτασης, αναρτήθηκε την Πέμπτη (20/07/2017) στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Ελληνικού.

Υπενθυμίζεται πως το έργο στο Ελληνικό αποτελεί μια από τις πλέον ελπιδοφόρες επενδύσεις στη χώρα μας, καθώς αναμένεται να δημιουργήσει τουλάχιστον 75.000 νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλλει στην εισροή σημαντικών εσόδων στα δημόσια ταμεία.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ΤΑΙΠΕΔ σε ανακοίνωσή του, «για τη συνδυασμένη ανάπτυξη των ακινήτων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά Αττικής και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά Αττικής, τα οποία συγκροτούν από κοινού το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού − Αγίου Κοσμά, καταρτίζεται και εγκρίνεται Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ)».

Στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας έγκρισης του ΣΟΑ, οι εταιρείες «Ελληνικό Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου Α.Ε.» και «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», ενεργώντας από κοινού ως Αρχή Σχεδιασμού του ΣΟΑ, δημοσιοποιούν και αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΣΟΑ, με σκοπό τη δημόσια διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό.

Επίσης, στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας παροχής γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων επί του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) για τη συνδυασμένη ανάπτυξη των ακινήτων που συγκροτούν από κοινού το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού- Αγίου Κοσμά δημοσιοποιούνται και αναρτώνται προς γνώση του ενδιαφερόμενου κοινού οι επιμέρους μελέτες του φακέλου του ΣΟΑ, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές.

Τι προβλέπεται για τη δασική έκταση

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το ειδικό υπόμνημα για τη δασική έκταση, αυτό έχει περιληφθεί στη μελέτη και σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, η σχετική απόφαση βρίσκεται σε εκκρεμότητα και μόλις οριστικοποιηθεί η αμετάκλητη απόφαση μετά και τις ενστάσεις της εταιρείας, θα καταχωρηθούν στο Σχέδιο όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας χαρακτηρισμού.

Όπως επισημαίνει η ίδια πηγή, δεδομένου του εξαιρετικά σύνθετου χαρακτήρα του έργου, ενδεχόμενη διάψευση των παραδοχών που αφορούν στην κατάσταση του Μητροπολιτικού Πόλου που λήφθηκε υπόψη για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στις 21 Δεκεμβρίου 2106 ή και μεταβολές – για οποιονδήποτε λόγο- οποιωνδήποτε παραμέτρων του, είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουν επιπτώσεις στη συνολική δυνατότητα υλοποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης, σημειώνεται χαρακτηριστικά στο υπόμνημα.

Κατά συνέπεια, τονίζεται, τόσο η διατήρηση της -πραγματικής και νομικής κατάστασης του Μητροπολιτικού Πόλου, όπως αυτή προκύπτει από τα καταγεγραμμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, όσο και η έγκρισή του συνολικά στην προτεινόμενη μορφή του και χωρίς όρους ή παρεκκλίσεις, αποτελούν προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Προγράμματος, Ανάπτυξης στη μορφή με την οποία προτείνεται.

Σημειώνεται ότι ο αναρτώμενος Φάκελος ΣΟΑ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

• Έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης των βασικών επιλογών του ΣΟΑ
• Πρόταση Οριοθέτησης Υδατορεμάτων- Μελέτη Οριοθέτησης- Τεχνική Έκθεση συνοδευόμενη από διαγράμματα
• Τοπογραφικό Διάγραμμα συνοδευόμενο από τεύχος συντεταγμένων
• Πρόγραμμα ανάπτυξης κατά φάσεις εκτέλεσης με χρονοδιαγράμματα
• Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, συνοδευόμενη από τρεις χάρτες
• Ειδική Μελέτη- Αιτιολογική Έκθεση για τη Χωροθέτηση Υψηλών κτηρίων στην Αξιοποίηση της Έκτασης
• Ειδικό Υπόμνημα περί της υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 39216/1659/11.05.2017 Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά»

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο τον φάκελο ΣΟΑ

Δείτε ΕΔΩ τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Ρoή Ειδήσεων