Με τον σταυρό προτίμησης μαζεύτηκε η σάρα και η μάρα

Με τον σταυρό προτίμησης μαζεύτηκε η σάρα και η μάρα

Στο Βήμα fm

Σχόλιο: Επιτέλους, κοιτάξατε τον καθρέφτη σας!