ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Σπετσών - Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Σπετσών - Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Δήμος Σπετσών: Με εννέα άτομα ενισχύεται ο Δήμος - Δείτε δικαιολογητικά

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Σπετσών.

Αναλυτικότερα, θα προσληφθούν άτομα στην καθαριότητα, οδηγοί αλλά και υγειονομικοί υπάλληλοι.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (με αναγραφή του κωδικού της θέσης).
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα για τους κωδικό θέσεων 301 και 302.
4. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης και του ΠΕΙ όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα για τους κωδικό θέσης 302.
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του Ν. 3584/2007
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αφορά τους υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα)

Σημείωση: Την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητούν στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.spetses.gov.gr).
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Σπετσών στην
ιστοσελίδα του δήμου (www.spetses.gov.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν στα γραφεία του Δήμου Σπετσών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos.spetson@gmail.com

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να
εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα
γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις(3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει , από την Τρίτη 09.02.2021

Πληροφορίες στο τηλ. 2298320025

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Ροή Ειδήσεων