ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, Ταμεία ΔΕΚΟ: Σύνταξη από τα 55 έτη

ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, Ταμεία ΔΕΚΟ: Σύνταξη από τα 55 έτη

Εξοδο στη σύνταξη σε ηλικίες από 55 ή 58 ετών για μητέρες με ανήλικο τέκνο και 25ετία έως το 2012, σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, από 59,6 ετών για όσους έχουν 35 χρόνια και από 60 έως 62 ετών για ασφαλισμένους σε ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ προβλέπουν 10 διατάξεις των αντίστοιχων ασφαλιστικών ταμείων.

Ανά Ταμείο οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας διαμορφώνονται με βάση τον Ελεύθερο Τύπο ως εξής:

ΔΕΚΟ-τράπεζες

1. Γυναίκες με 25ετία. Με έναρξη ασφάλισης μέχρι το 1992 και ηλικία 55 ετών μέχρι το 2012 συνταξιοδοτούνται με μειωμένη από τα 56 και τα 57, εφόσον έχουν 25 χρόνια εργασίας και 500 ημέρες την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης. Οσες έκλεισαν τα 55 μέχρι το 2010 και είχαν 25ετία παίρνουν και πλήρη σύνταξη από τα 60. Οι γυναίκες που έκλεισαν τα 55 από το 2013 και μετά παίρνουν μειωμένη στα 62 και πλήρη στα 67, εκτός αν στα 62 έχουν 40 χρόνια, οπότε βγαίνουν με πλήρη σύνταξη.

2. Μητέρες με ανήλικο. Με έναρξη ασφάλισης μέχρι το 1992 και ανήλικο τέκνο έως το 2012 κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 και 53 για μειωμένη, εφόσον στην ανηλικότητα του παιδιού είχαν και 25 χρόνια ασφάλισης. Οσες πιάνουν τις ηλικίες από 19/8/2015 και μετά αποχωρούν με τα νέα όρια συνταξιοδότησης. Ασφαλισμένη με 25ετία το 2011 και ανήλικο που κλείνει τα 52 το 2016 βγαίνει στα 56,9 με πλήρη σύνταξη. Με ηλικία 52 το 2017 θα βγει στα 58,5 ή στα 60 αν πιάνει τα 52 το 2018. Η 25ετία, που είναι το κλειδί για σύνταξη, συμπληρώνεται και με πλασματικούς χρόνους.

3. Ανδρες – γυναίκες με 35ετία και ασφάλιση πριν από το 1983. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αρχίζει από 58,6 ετών για όσους συμπλήρωσαν 35ετία από 19/8 μέχρι 31/12/2015. Και αυξάνεται ένα εξάμηνο κατ’ έτος. Με 35ετία το 2016 σύνταξη στα 59, με 35ετία το 2017 σύνταξη στα 59,6, με 35ετία το 2018 σύνταξη στα 60 κ.ο.κ.

4. Υπάλληλοι με πρόσληψη από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992 θα πρέπει να έχουν 35ετία έως το 2012 για να αποφύγουν την έξοδο στα 62 με 40 χρόνια. Αναγνωρίζονται με εξαγορά 4 έτη (31+4=35) για το 2011, 5 έτη (30+5=35) για το 2012 και μόνο ο στρατός για 35ετία έως το 2010.

5. Ανδρες με 25ετία έως το 2012 αποχωρούν με μειωμένη με αρχικό όριο το 60ό έτος. Αν η ηλικία των 60 ετών συμπληρωθεί από 19/8/2015 και μετά, τότε το όριο συνταξιοδότησης ανεβαίνει στα 60,11 το 2015, στα 61,9 το 2016 και στα 62 από το 2017 και μετά. Η έξοδος για πλήρη σύνταξη είναι στα 67, εκτός αν συμπληρώσουν 40 χρόνια για να αποχωρήσουν από τα 62.

ΟΑΕΕ

6. Οι όροι συνταξιοδότησης από τα 60 έως τα 62 προϋποθέτουν 35 χρόνια ασφάλισης έως το 2012 και 1 ή 2 επιπλέον (36 και 37) στην ηλικία που θα κάνουν αίτηση. Από 19/8/2015 και μετά το 60ό έτος αυξάνεται κατά 3 μήνες κάθε χρόνο. Για παράδειγμα: Ηλικία 60 το 2016 σύνταξη στα 60,6, ηλικία 60 το 2017 σύνταξη στα 60,9 κ.ο.κ. Τα 35 έτη για το 2011 και το 2012 συμπληρώνονται και με αναγνωρίσεις 4 και 5 πλασματικών ετών αντίστοιχα. Αν δεν συμπληρωθούν, τότε παίρνουν σύνταξη στα 67. Αν είναι πρωτοασφαλισμένοι από 1/1/1993, παίρνουν και μειωμένη στο 62ο έτος.

ΕΤΑΑ

7. Οι άνδρες έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις (35ετία έως το 2012 και αρχικό όριο το 60ό έτος) με τον ΟΑΕΕ. Οι γυναίκες με 35ετία έως το 2011 και το 2012 κατοχυρώνουν το 58ο και το 59ο έτος αντίστοιχα. Συνταξιοδοτούνται όμως από 19/8/2015 και μετά με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 58 ή τα 59. Με 35ετία το 2011 και ηλικία 58 το 2016 σύνταξη στα 59, με ηλικία 58 το 2019 σύνταξη στα 60,6. Με 35ετία το 2012 και ηλικία 59 το 2017 σύνταξη στα 60,2, με ηλικία 59 το 2020 σύνταξη στα 61,3 κ.ο.κ.

8. Οι γυναίκες με 25 έτη στο ΤΣΜΕΔΕ και στο Ταμείο Νομικών ή με 21,6 στο ΤΣΑΥ μέχρι 31/12/2010 βγαίνουν στη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν γίνουν 60 ετών. Αν το 60ό έτος συμπληρώνεται τέλος του 2015, η έξοδος είναι στα 60,11 ετών. Για το 2016 το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 61,9, το 2017 πάει στα 62,8, το 2018 στα 63,6, το 2019 στα 64,5, το 2020 είναι 65,3 και από το 2022 στα 67.

Εξοδος με βαρέα από το ΙΚΑ

9. Ασφαλισμένοι με 10.500 ένσημα και βαρέα: Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πριν από το 1993 πρέπει να έχουν 10.500 ημέρες σύνολο, εκ των οποίων 7.500 στα βαρέα, από το 2010 έως το 2015 για να αποχωρήσουν από τα 55 έως τα 62 με πλήρη ή από 53 έως 60 με μειωμένη σύνταξη. Αναγνωρίζονται πλασματικοί χρόνοι για όσους έχουν ήδη τις 7.500 ημέρες στα βαρέα, μέχρι να συμπληρώσουν τις 10.500 ημέρες ασφάλισης.

10. Γυναίκες με 4.500 ένσημα και βαρέα: Αποχωρούν στα 55, στα 56 και τα 57, εφόσον είχαν έναρξη ασφάλισης μέχρι το 1992 και οι 4.500 ημέρες με 3.600 στα βαρέα συμπληρώθηκαν αντίστοιχα έως το 2010, το 2011 ή το 2012. Από το 2013 και μετά βγαίνουν στα 62.

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων