ΕΛΛΑΔΑ

Εξάμηνη παράταση για τους αυθαίρετους στάβλους

Εξάμηνη παράταση για τους αυθαίρετους στάβλους

Εξάμηνη παράταση δίνεται για την ένταξη των κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων στη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων, με απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αστέριος Ροντούλης.

Η εξαίρεση αφορά αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 20/03/2003.

Η προθεσμία που ίσχυε για την υποβολή αιτήσεων ένταξης λήγει την 31/12/2011 και με την εν λόγω παράταση θα λήγει μέχρι την 30/06/2012. Αναμένεται σύντομα η υπογραφή της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α. και από τον συναρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νίκο Σηφουνάκη, ώστε οι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που επιθυμούν την άμεση ένταξη να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα.