Υπάλληλοι της επιτροπής εμπορίου της Περιφέρειας Στερεάς έκοψαν πρόστιμα στους πωλητές της λαϊκής αγοράς Λαμίας που φτάνουν το συνολικό κόστος των 50χιλιάδων ευρώ περίπου.

Οι υπάλληλοι της επιτροπής εμπορίου της Περιφέρειας Στερεάς έκοψαν τα πρόστιμα επειδή οι επαγγελματίες δεν είχαν στα χέρια τους τις καινούργιες άδειες με βάση τον νέο νόμο για την λειτουργία των λαϊκών αγορών.

Οι πωλητές που έλαβαν τα πρόστιμα βρίσκονται σε κατάσταση πανικού, διότι τα χαρτιά τους για τις νέες άδειες είναι όλα κατατεθειμένα και βρίσκονται στον δήμο από τον οποίο εξαρτάται η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το πρόστιμο που αντιστοιχεί στον κάθε πωλητή είναι περίπου 5.000€.

Αν και οι πωλητές προέβαλαν το πραγματικό αυτό επιχείρημα, ωστόσο οι υπάλληλοι της διεύθυνσης ανάπτυξης ήταν ανένδοτοι, κόβοντας έτσι πρόστιμα και γονατίζοντας κι άλλο τον κλάδο των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, αναφέρει το lamiastar.gr.