ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Αυτές ήταν οι απολαβές του Ανδρέα Μαυρογιάννη ως διαπραγματευτή για το Κυπριακό

Κύπρος: Αυτές ήταν οι απολαβές του Ανδρέα Μαυρογιάννη ως διαπραγματευτή για το Κυπριακό

Oύτε δύο μισθούς, ούτε σύνταξη με μισθό λάμβανε ο τέως διαπραγματευτής για το Κυπριακό κ. Ανδρέας Μ. Μαυρογιάννης παρά μόνο έναν μισθό στον οποίο ενσωματώθηκε και η σύνταξή του, με αποτέλεσμα οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του να ισούνται με το 90% της μισθοδοσίας ενός γενικού διευθυντή υπουργείου μείον του επιδόματος παραστάσεως που αποποιήθηκε.

Ο Νίκος Αναστασιάδης πρόσφερε στον κ. Μαυρογιάννη συμβόλαιο με μισθό γενικού διευθυντή και κατόπιν δικής του επιθυμίας μειώθηκε κατά 10%, διότι, δεν ήθελε να δοθεί η εντύπωση ότι προσπαθούσε να διατηρήσει τις απολαβές του από το Δημόσιο.

Επί τούτου, υπάρχει σχετική αλληλογραφία μεταξύ του κ. Μαυρογιάννη και της Προεδρίας.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ο μηνιαίος μισθός ενός γενικού διευθυντή υπουργείου ανέρχεται σήμερα στις €6.097 καθαρά τον μήνα. Ο κ. Μαυρογιάννης λάμβανε το 90% της μισθοδοσίας ενός γενικού διευθυντή υπουργείου, δηλαδή, €5.487 τον μήνα. Από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί και το επίδομα παραστάσεως ύψους €1.500 τον μήνα, το οποίο, αποποιήθηκε. Αν αφαιρέσει κανείς και τη μηνιαία σύνταξη που λαμβάνει ως πρώην πρέσβης προκύπτει, ότι ο κ. Μαυρογιάννης αμειβόταν με €1.500 περίπου τον μήνα για τα καθήκοντα του ως διαπραγματευτής. Δέον να σημειωθεί, ότι ο κ. Μαυρογιάννης αποποιήθηκε και του δικαιώματος χρήσης υπηρεσιακού οχήματος που του προσφέρθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η απόφαση του Υπουργικού

Ο «ΠΟΛΙΤΗΣ» εξασφάλισε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 30/7/2021 με την οποία καθορίστηκαν οι απολαβές του κ. Μαυρογιάννη ως διαπραγματευτή για το Κυπριακό ενόψει της αφυπηρέτησής του από το διπλωματικό σώμα. Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ο κ. Μαυρογιάννης λαμβάνει από την 1/8/2021 τα ακόλουθα:

Αντιμισθία, το ύψος της οποίας θα αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της μισθοδοσίας γενικού διευθυντή υπουργείου και της επαγγελματικής σύνταξης που θα λαμβάνει, μειωμένης κατά το αναλογικό μέρος της σύνταξης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 45 του περί Συντάξεων Νόμου και μειωμένης επιπροσθέτως των πιο πάνω κατά 10%. Δηλαδή, το σύνολο της αντιμισθίας του και της εν λόγω σύνταξης θα ισούται με το 90% της μισθοδοσίας γενικού διευθυντή υπουργείου. Σημειώνεται ότι στους υπολογισμούς αυτούς δεν λαμβάνεται υπόψη το επίδομα παραστάσεως που κατά κανόνα λαμβάνουν οι γενικοί διευθυντές. Ο κ. Μαυρογιάννης αποποιήθηκε αυτό το επίδομα.

Χρήση υπηρεσιακού τηλεφώνου όπως εκάστοτε προβλέπεται για τους γενικούς διευθυντές υπουργείου.

Υπηρεσιακό όχημα, για μη αποκλειστική χρήση, όπως εκάστοτε προβλέπεται στο δικαιικό πλαίσιο για τους γενικούς διευθυντές υπουργείου, εκτός και εάν αυτό, τροποποιηθεί από τη σχετική νομοθεσία. Ο κ. Μαυρογιάννης αποποιήθηκε του δικαιώματος χρήσης υπηρεσιακού οχήματος.