ΝΕΡΙΤ: Διάλογος με πολίτες για διαμόρφωση προγράμματος

 ΝΕΡΙΤ: Διάλογος με πολίτες για διαμόρφωση προγράμματος

Σε ανοιχτή διαβούλευση για την εξειδίκευση των σκοπών και των προτεραιοτήτων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης προχωρά  η ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Μέσα από την ιστοσελίδα www.opengov.gr οι Έλληνες πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν σε έναν ανοικτό δημόσιο διάλογο για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της ΝΕΡΙΤ, του μοναδικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της χώρας. Στόχος είναι η νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση να αποτελέσει από το γενέθλιο βήμα της έναν φορέα ανοικτό προς την κοινωνία, απαλλαγμένο από τις παθογένειες και τον απομονωτισμό του παρελθόντος, ο οποίος θα ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών, εκπληρώνοντας τον θεσμικό ρόλο και την αποστολή του.

Σε αυτό το πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα εγχείρημα, οι πολίτες που χρηματοδοτούν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση δια του ανταποδοτικού τέλους, πρέπει να είναι συνδιαμορφωτές του χαρακτήρα και των σκοπών της. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση ζητά τη γνώμη όλων ανεξαιρέτως των πολιτών – και όχι μόνο των «επαϊόντων» – για την εξειδίκευση των σκοπών και των προτεραιοτήτων της.

Απώτερος στόχος της διαβούλευσης είναι η διατύπωση υψηλής αξίας προτάσεων και ιδεών που θα αξιοποιηθούν στην εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δεδομένου ότι οι σκοποί που θα διαμορφωθούν θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα οργανωθεί και θα αξιολογείται διαρκώς η λειτουργία της. Έτσι η ΝΕΡΙΤ θα υπηρετήσει την αντικειμενική ενημέρωση, την προβολή της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, την ποιοτική ψυχαγωγία και επιμόρφωση, την προβολή της εικόνας της Ελλάδας στον κόσμο και του παγκόσμιου πολιτισμού στην Ελλάδα, καθώς και την ελεύθερη διάθεση δημόσιου περιεχομένου στο διαδίκτυο.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης, η ΝΕΡΙΤ θα διαμορφώσει έκθεση επί των συμπερασμάτων και με βάση αυτά θα παρουσιάσει αναλυτικά τους σκοπούς και τις προτεραιότητες της νέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.