ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι προτάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο για τα εργασιακά

Αυτές είναι οι προτάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο για τα εργασιακά

Την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, ώστε να επιλυθούν προβλήματα, που αφορούν σε φορολογικά, ασφαλιστικά, εργατικά και οικονομικά θέματα, προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με επιστολή του προς τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης.

Οι προτάσεις έχουν καταρτιστεί από την επιτροπή του ΟΕΕ για τα θέματα του λογιστή – φοροτεχνικού, αφορούν στις επιπτώσεις των μέτρων λόγω της πανδημίας, και είναι – μεταξύ άλλων - οι εξής:

Θέματα του υπουργείου Οικονομικών

1. Η μετάθεση της ημερομηνίας λήξης των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα (μη επιτηδευματίες) έως 31/07/2020, για δε τους επιτηδευματίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, έως 28/09/2020.

2. Η μετάθεση της ημερομηνίας της πρώτης δόσης πληρωμής του φόρου την 30η Σεπτεμβρίου 2020, για όλους τους φορολογούμενους, με δυνατότητα εξόφλησης σε έξι μηνιαίες δόσεις και τελευταία δόση πληρωμής την 28η Φεβρουαρίου 2021.

3. Η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση των 48 δόσεων, οφειλών που αφορούν στην περίοδο του κορονοϊού, έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2020, καθώς και οφειλών που δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση του Ν.4646/2019 και οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν εφάπαξ.

4. Να καθορισθεί άμεσα το τελικό ποσοστό της μείωσης της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις και προτείνεται η προκαταβολή για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή να είναι 50% και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στο 75%.

5. Να προβλεφθεί μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός τραπέζης, για όλες τις επιχειρήσεις.

6. Να μην επιβληθούν πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, που η προθεσμία ήταν εντός των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου, καθώς και για τις εκπρόθεσμες δηλωτικές υποχρεώσεις και πληροφοριακές καταστάσεις, που είχε προηγηθεί η αρχική εμπρόθεσμα.

7. Επαναφορά της λειτουργίας των Δημοσίων υπηρεσιών ΔΟΥ και ΕΦΚΑ, με φυσική πλέον παρουσία, και διαδικασία διεκπεραίωσης όλων των υποχρεώσεων των φορολογουμένων (φυσικών και νομικών προσώπων) από τους λογιστές – φοροτεχνικούς, με ισχύ της εξουσιοδότησης που δίνεται σε αυτούς μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS.

8. Πιλοτική Λειτουργία των Ηλεκτρονικών Βιβλίων το 2021, και πλήρη λειτουργία τους το 2022.

9. Δυνατότητα διόρθωσης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στην πρώτη προκήρυξη της επιστρεπτέας προκαταβολής και ειδικότερα στις περιπτώσεις λάθους των τραπεζικών λογαριασμών. Στη νέα προκήρυξη της επιστρεπτέας προκαταβολής να συμπεριληφθούν ως δικαιούχοι και οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό και οι ανώνυμες εταιρείες με προσωπικό έως 20 άτομα, με επιπλέον κριτήριο τον τζίρο μηνών Απριλίου και Μαΐου του 2020, αθροιζόμενο στο 1ο τρίμηνο του 2020.

10. Να ανοίξει η πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για την υποβολή ή διόρθωση αιτήσεων που λόγω ανθρώπινου λάθους ή τεχνικού προβλήματος δεν έχουν υποβληθεί, με αποτέλεσμα να μην δοθεί σε δικαιούχους η οικονομική ενίσχυση των 800€. Επίσης, προτείνεται η παράταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800€ και για τον μήνα Ιούνιο με δικαιούχους και τους επιστήμονες.

11. Να παραταθεί η προθεσμία υποβολής του Ε9 μέχρι 31/12/2020 για τις μεταβολές που αφορούν στην προηγούμενη περίοδο και να μετατεθεί η ημερομηνία υποβολής των μεταβολών του έτους 2020 μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογικού έτους 2020. Επίσης να παραταθεί η προθεσμία αναστολής του ΦΠΑ στην οικοδομή, με βάση τις διατάξεις του Ν.4646/2019, μέχρι 31/12/2020.

12. Στον κωδικό Ε23 του εντύπου Ε3 να μην γίνεται ανάλυση ανά ΚΑΔ, λόγω του ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα και δεν εξυπηρετεί στον υπολογισμό του κέρδους.

13. Η πλατφόρμα για τις τροποιητικές δηλώσεις των προηγούμενων ετών, που αφορούν σε αναδρομικά, να είναι ανοικτή παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Θέματα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

1. Άνοιγμα της πλατφόρμας ΕΡΓΑΝΗ για τη διόρθωση λαθών ή παραλείψεων, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν την οικονομική ενίσχυση.

2. Δυνατότητα δήλωσης της πραγματικής ημερομηνίας έναρξης και λήξης της αναστολής εργασίας, καθώς το σύστημα φέρνει προσυμπληρωμένη την ημερομηνία έναρξης αναστολής χωρίς τη δυνατότητα παρέμβασης.

3. Οι εγκύκλιοι και οι οδηγίες να είναι σαφείς, κατανοητές, να μην επιδέχονται πολλές ερμηνείες, να περιλαμβάνουν παραδείγματα και να μην επαναληφθεί το απαράδεκτο φαινόμενο η μία εγκύκλιος να αναιρεί την άλλη και να παρερμηνεύεται ο ίδιος ο νόμος.

4. Αναβάθμιση της υπηρεσίας Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, με σκοπό την άμεση παροχή βοήθειας σε αιτήματα/προβλήματα των χρηστών και ανάπτυξη συστήματος helpdesk με σημειώσεις – οδηγίες χρήστη μέσω ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση τεχνικών μέσων - έντυπης ύλης, ήχου, βίντεο. Επιπλέον, επιτακτική κρίνεται η ανάγκη κωδικοποίησης του νομικού πλαισίου και των εγκυκλίων καθώς και η νομική υποστήριξη των χρηστών.

5. Τροποποίηση της απόφασης που αφορά στην καταβολή του Δώρου Πάσχα, έτσι ώστε οι εργοδότες να μην καταβάλουν εξ ολοκλήρου το ποσό του επιδόματος, αλλά μόνο το ποσό που αναλογεί στις πραγματικές ημέρες εργασίας, χωρίς περαιτέρω υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων τον μήνα Ιούλιο 2020.

6. Παράταση της υποβολής του εντύπου, που αφορά στις παρατάσεις - οριστικές διακοπές των συμβάσεων, για τον μήνα Μάιο, έως τις 30 Ιουνίου 2020 και άμεση έκδοση αναλυτικών οδηγιών για την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου από τους εργοδότες.

7. Παράταση έως 31/12/2020 για τις υποβολές των εντύπων Ε8 και Ε12, όπως επίσης και του πίνακα συμπληρωματικού ωραρίου.

8. Άμεση ανάρτηση οδηγιών για τον υπολογισμό των δώρων και των επιδομάτων με βάση το πραγματικό γεγονός αναστολής συμβάσεων των εργαζομένων και όχι καθυστερούμενες αποφάσεις που εκδίδονται και επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους πληττόμενους εργοδότες αυξάνοντας την γραφειοκρατία με νέες υποβολές.

Θέματα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

1. Η υποχρέωση καταχώρησης των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ να παραταθεί έως την 31/12/2020.

2. Ταχύτερη δυνατή και χωρίς εμπόδια περαίωση της διαδικασίας και εκταμίευσης των αιτούμενων δανείων μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

3. Τον τελευταίο καιρό πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα Τραπεζών που απαιτούν "προσχέδια" ισολογισμών και Ε3, προκειμένου να εγκρίνουν τις χρηματοδοτήσεις. Ο οιοσδήποτε έχει σχέση με οικονομικά - λογιστικά θέματα αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι τουλάχιστον απαράδεκτο και υποτιμητικό για έναν επιστήμονα επαγγελματία οικονομολόγο. Κανείς λογιστής δεν θα συνέτασσε ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων πριν ολοκληρωθεί η διασταύρωση μέσω των ΜΥΦ, ή πριν ολοκληρωθεί η αποτίμηση των αποθεμάτων, ο έλεγχος των υπολοίπων φόρων, δανείων, πελατών και προμηθευτών και άλλες ελεγκτικές πράξεις.

4. Η σύνταξη υπεύθυνης δήλωσης για το αν μία επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία είναι βιώσιμη να μην αναφέρεται στις υποχρεώσεις των λογιστών – φοροτεχνικών, δεδομένου ότι δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης αυτών των λογαριασμών που αποδεικνύουν την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Θέματα του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής

Η πάγια θέση του ΟΕΕ είναι η διαλειτουργικότητα και ηλεκτρονική διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου και καταχώρηση των δεδομένων σε μία μόνο ηλεκτρονική πύλη, από την οποία ο κάθε δημόσιος φορέας θα αντλεί ή θα ελέγχει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του και για τους σκοπούς του. Η χρήση νέων τεχνολογιών και η διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων στο δημόσιο θα οδηγήσει στη μείωση της υφιστάμενης γραφειοκρατίας και θα επιλύσει χρόνιες παθογένειες με την ταχύτερη και πιο αποδοτική παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Μικρή Μαντλίν: Το σπίτι που μαρτύρησε - Εδώ έμενε ο Γερμανός παιδεραστής