ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «μη αναδοχή» της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η αύξηση του Γκίκα και οι προσφορές για την Εγνατία

Η «μη αναδοχή» της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η αύξηση του Γκίκα και οι προσφορές για την Εγνατία

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Η αύξηση του προέδρου

Η ανάληψη της θέσης του προέδρου της Εθνικής Τράπεζας από τον Γκίκα Χαρδούβελη θα συνεπάγεται αυτομάτως και μια αύξηση των ετήσιων αποδοχών του κατά 60%. Συγκεκριμένα, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται στις 30 Ιουλίου να εγκρίνει τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022. Η πρόταση που έχει υποβληθεί στους μετόχους είναι η μικτή ετήσια αμοιβή του προέδρου της Εθνικής Τράπεζας να αυξηθεί από τις 228.309 ευρώ, στις 256.000 ευρώ, δηλαδή κατά 12% περίπου. Ο κ. Χαρδούβελης ως Ανώτερος Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας έλαβε το 2020 αμοιβή 160.752,78 ευρώ μεικτά. Πλέον, ως πρόεδρος της τράπεζας θα λαμβάνει 95.248 ευρώ ή 60% περισσότερα. Για την αρτιότητα του ρεπορτάζ μας να σας αναφέρουμε πως ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς έλαβε το 2020 μεικτή αμοιβή 336.495 ευρώ και πως οι αναπροσαρμοσμένες αποδοχές του θα ανέρχονται έως τις 360.000 ευρώ μεικτά.

Πατάει γκάζι η Εγνατία

Το αργότερο μέχρι τέλος Αυγούστου αναμένεται να έχει ανακηρυχθεί ο προτιμητέος επενδυτής για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, καθώς η νέα διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ έχει «σανιδώσει το γκάζι». Οι φάκελοι των προσφορών άνοιξαν χθες και είναι ζήτημα ελάχιστων ημερών μέχρι να ζητηθούν οι βελτιωμένες προσφορές, που θα καθορίσουν και τον τελικό ανάδοχο. Κάτι που θα διαρκέσει το πολύ κάποιες εβδομάδες, ώστε στα τέλη του Αυγούστου και πιθανότατα λίγο νωρίτερα, να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μάλιστα, εν όψει και των έργων που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα οποία πρέπει να τρέξουν άμεσα, το μήνυμα είναι άμεσο: όλες οι διαδικασίες θα γίνονται στη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, αρκεί οι εμπλεκόμενες εταιρείες θα έχουν προετοιμαστεί μέχρι κεραίας και να έχουν λυθεί τα τεχνικά και νομικά ζητήματα. Με λίγα λόγια, «we mean business».

Αύξηση χωρίς ανάδοχο

Το πλεονέκτημα να έχεις CEO και CFO πρώην τραπεζίτες σου επιτρέπει να έχεις την ικανότητα να ολοκληρώσεις μια αύξηση κεφαλαίου χωρίς ανάδοχο. Σε αυτή την πλεονεκτική θέση βρίσκεται σήμερα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η οποία θα τρέξει την ΑΜΚ των 120,5 εκατ. ευρώ με ίδια μέσα, δηλαδή χωρίς τη βοήθεια αναδόχων. Η στήλη δεν θυμάται άλλο τέτοιο προηγούμενο στο πρόσφατο παρελθόν. Ωστόσο, με το know how που διαθέτουν ο CEO της εταιρείας Θύμιος Μπουλούτας και ο Οικονομικός Διευθυντή του Ομίλου Δημοσθένης Ρέβελας, τα πράγματα γίνονται πιο απλά. Βεβαίως η αύξηση κεφαλαίου θα επικουρηθεί στο χρηματικό της σκέλος από την Alpha Bank, δηλαδή η Alpha θα καλύψει το τυπικό κομμάτι της συγκέντρωσης των χρημάτων από τις αιτήσεις των επενδυτών. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα από την μη αναδοχή της αύξησης κεφαλαίου, σχετίζεται με την εξοικονόμηση. Εάν υπολογίσετε πως στις πρόσφατες ΑΜΚ που έχουν τρέξει στην εγχώρια αγορά οι αμοιβές των αναδόχων ανέρχονταν άνω του 4% του συνολικού ποσού που αντλήθηκε, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει αυτομάτως γλυτώσει περί τα 5 εκατ. ευρώ! Και αυτό σημαίνει πως τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν εκεί που πρέπει και όχι σε συμβούλους και επενδυτικούς τραπεζίτες.

Το κόστος κατασκευής

Μια ρεαλιστική εικόνα για τις προκλήσεις που δημιουργεί το διαρκώς αυξανόμενο κόστος των πρώτων υλών στους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους και σε πολλές εκ των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειες, δίνει το ενημερωτικό δελτίο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Όπως αναφέρεται, μια παρατεταμένη μεταβλητότητα της τιμής των πρώτων υλών θα μπορούσε είτε να προκαλέσει αυξήσεις στα κόστη πωληθέντων, είτε το κόστος κατασκευής των έργων να ξεπεράσει το αναμενόμενο, γεγονός που θα επηρέαζε δυσμενώς τα αποτελέσματα και την κερδοφορία και κατ’ επέκταση την ικανότητα διανομής μερίσματος. Αλλά η εισηγμένη δεν περιορίσθηκε σε γενικόλογες διατυπώσεις και έδωσε και συγκεκριμένο παράδειγμα. Ενδεικτικά, στο ενημερωτικό δελτίο σημειώνεται ότι τυχόν αύξηση 10% στην τιμή του τσιμέντου ενδέχεται να επιφέρει αύξηση του κόστους πωληθέντων της κατασκευής στην Ελλάδα, της τάξης των 8,7 εκατ. ευρώ κατ’ ελάχιστον, δεδομένου ότι θα επηρεάσει και άλλα υλικά και ενδεχομένως και υπηρεσίες, των οποίων το κόστος αναμένεται να αυξηθεί με δυσανάλογο και μη προυπολογίσιμο τρόπο. Πάντως, προς ανακούφιση των επενδυτών στο ενημερωτικό διευκρινίζεται ότι ο κίνδυνος από τυχόν ανατίμηση των πρώτων υλών, δεν αφορά τόσο τα έργα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στα έργα του εξωτερικού, όπου οι συμβάσεις περιλαμβάνουν προσυμφωνημένο συνολικό τίμημα (lump sum). Βλέπεται στα έργα του εσωτερικού και ιδίως στα δημόσια, συνήθως υπάρχουν προβλέψεις για αναθεώρηση του τιμήματος σε περίπτωση σημαντικών μεταβολών των τιμών των πρώτων υλών.

Το επιτοκιακό hedging

Αλλά το hedging της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν περιορίζεται στο κόστος των πρώτων υλών και στο κόστος κατασκευής, αλλά περιλαμβάνει και τον επιτοκιακό κίνδυνο. Βλέπεται η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ παρακολουθεί συστηματικά και σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθμιση των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σημαντικοί. Έτσι, ακόμη και εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσιζε μια αύξηση επιτοκίων του ευρώ για να αναχαιτίσει τις πληθωριστικές πιέσεις, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα μπορούσε εύκολα να αντιμετωπίσει το κόστος. Από το ενημερωτικό δελτίο της εισηγμένης προκύπτει πως σε επίπεδο Ομίλου μια αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών προ φόρων κατά 1 εκατ. ευρώ.

Η «πράσινη» μεταγραφή

Αλλά το ενημερωτικό δελτίο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ εμπεριείχε πληροφορίες και για τα νέα στελέχη του Ομίλου. Συγκεκριμένα, πληροφορηθήκαμε πως σήμερα, 16 Ιουλίου, η Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου θα αποχωρήσει από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Τεχνολογιών των Ελληνικών Πετρελαίων, όπου εργαζόταν ως μηχανικός καινοτομίας σε «πράσινα» project - εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ψηφιοποίησης, βιοκαυσίμων και ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και βιομηχανίας - και θα ενταχθεί και τυπικά στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Βλέπετε στις 22 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, εξέλεξε την κ. Λειβαδάρου ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ. Αυτό έγινε διότι κρίθηκε πως στο πρόσωπο της κ. Λειβαδάρου συντρέχουν όλα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπει ο νέος Εθνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που θα τεθεί από αύριο, 17 Ιουλίου, σε ισχύ.

Η νέα Εταιρική Διακυβέρνηση

Για όσους το είχαν λησμονήσει από αύριο τίθεται σε ισχύ ο νόμος 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» ο οποίος αντικαθιστά τον νόμο 3016/2002. Με τον νέο νόμο καθίσταται υποχρεωτικό ένα ευρύ πλέγμα διατάξεων για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών, όπως η θέσπιση Πολιτικής Καταλληλότητας για την επιλογή των μελών και τη συγκρότηση του ΔΣ, η υιοθέτηση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και η ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και η αναπροσαρμογή των αρμοδιοτήτων των μελών του ΔΣ. Δεδομένου ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε δώσει μεγάλο χρονικό περιθώριο προσαρμογής στις εισηγμένες, αναμένεται να είναι αυστηρή στους ελέγχους που θα διενεργήσει για την εφαρμογή ή μη των προϋποθέσεων του νόμου 4706/2020. Και εάν διαπιστώσει πως συγκεκριμένα πρόσωπα δεν πληρούν τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας τότε θα ζητήσει και αλλαγές προσώπων και θα επιβάλει πρόστιμα.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.