ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Νέα πτώση των οικοδομικών αδειών

ΕΛΣΤΑΤ: Νέα πτώση των οικοδομικών αδειών

Mείωση κατά 36,3% είχε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν τον Ιανουάριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά το μήνα Ιανουάριο 2013 το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.418 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 260,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.044,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 36,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 35,3% στην επιφάνεια και κατά 32,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.406 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 255,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.021,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 35,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 31,3% στην επιφάνεια και κατά 28,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιανουάριο 2013 , στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 22,9 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιανουάριο 2013 , είναι 2,2%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2012 έως τον Ιανουάριο 2013, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 21.818 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.094,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 15.986,1 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 40,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 33,4% στην επιφάνεια και κατά 31,8 % στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2011- Ιανουαρίου 2012.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2012- Ιανουαρίου 2013 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 40,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 34,3% στην επιφάνεια και κατά 32,8% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2011- Ιανουαρίου 2012.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,4%.

Ρoή Ειδήσεων