ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με πρόστιμα από την ΕΕ κινδυνεύουν οι οίκοι αξιολόγησης

Με πρόστιμα από την ΕΕ κινδυνεύουν οι οίκοι αξιολόγησης

Με βαριά πρόστιμα κινδυνεύουν οι «τρεις μεγάλοι» οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody's, Fitch και Standard & Poor's), καθώς, όπως ανακοίνωσε την Δευτέρα ηΕυρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA),δεν βελτίωσαν «ανεπαρκείς» διαδικασίες.

Η ESMA δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνάς της για το πώς οι οίκοι Moody's, Standard & Poor's και Fitch προχωρούν στις αξιολογήσεις τους για τα κρατικά ομόλογα, την οποία διεξήγαγε από τον Φεβρουάριο ως τον Οκτώβριο.

Η υπηρεσία επέκρινε τις καθυστερήσεις στην δημοσίευση των μεταβολών των αξιολογήσεων και τον ανεπαρκή έλεγχο του απορρήτου από μέρους των οίκων.

«Η έρευνα της ESMA αποκάλυψε ελαττώματα στην διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των αξιολογήσεων και της διαδικασίας των αξιολογήσεων», δήλωσε ο πρόεδρος της ESM Στέφεν Μέιγορ.

Οι οίκοι «θα όφειλαν να επιταχύνουν τις διαδικασίες τους και να διασφαλίσουν ότι θα βάλουν σε τάξη τα του οίκου τους», πρόσθεσε.

Η ESMA δεν πρόκειται να προχωρήσει σε εκτιμήσεις για τις αξιολογήσεις των οίκων.

Οι τρεις μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης θα πρέπει να καταρτίσουν και να θέσουν σε εφαρμογή «επανορθωτικά σχέδια» για να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται πλήρως προς τη νομοθεσία της ΕΕ και να εξαλείψουν τις ανεπαρκείς διαδικασίες τις οποίες ακολουθούσαν στο παρελθόν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ESMA.

Η ESMA δεν έχει ακόμη καταλήξει εάν παραβιάστηκαν ευρωπαϊκοί κανόνες και άρα εάν και κατά πόσον είναι πρέπον να επιβληθούν πρόστιμα, αλλά στελέχη της Αρχήςεξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν πρόστιμα βάσει μιας προηγούμενης έρευνας.