ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκαλυπτική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα «χρυσά κουτάλια» εν καιρώ Μνημονίων!

Αποκαλυπτική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα «χρυσά κουτάλια» εν καιρώ Μνημονίων!

Ακόμη κι όταν η χώρα βρισκόταν βαθιά χωμένη στα Μνημόνιο, το «βρώμικο δημόσιο» προσπαθούσε να πληρωθεί παράνομα κοντά στα 180 εκατ. ευρώ! Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Κωδική χρονιά: 2012. Το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας σφαδάζει στο «χειρουργείο» της Τρόικας. Ειδικά εκείνη την χρονιά, όπως αποκαλύπτει σήμερα το Ελεγκτικό Συνέδριο, ματαιώθηκαν παράνομες πληρωμές ύψους 174.973.738 ευρώ!!!

Τα παράνομα χρηματικά εντάλματα που είχαν σταλεί για να γυρίσουν σε χρήμα αφορούσαν, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δημόσια έργα, προμήθειες, αποδοχές, επιδόματα κτλ.

Παράνομες δαπάνες!

Το 2012 υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για θεώρηση 453.488 χρηματικά εντάλματα άνω των 182.320.025.392 ευρώ και ματαιώθηκαν μη νόμιμες πληρωμές ύψους 174.973.738 ευρώ!

Το ενδιαφέρον είναι (και τραγικό κατά μία άποψη) ότι οι παράνομες δαπάνες του 2012 συγκριτικά με το 2011, παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως των 40.368.487 ευρώ!

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση, οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι (φορολογικά έσοδα) κάλυψαν το 23,49% των συνολικών εσόδων, ενώ αντιστοιχούν στο 22,58% του ΑΕΠ. Υπολείπονται δε του στόχου του προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν υστέρηση έναντι των προβλέψεων κατά 5.771.584.467 ευρώ ή 11,66% του ΑΕΠ.

Το ύψος του χρέους κατά την 31.12.2012 ανερχόταν σε 305.537.202.404 ευρώ ή 157,74% έναντι 367.948.207.034,84 ευρώ ή 176,46% του ΑΕΠ το 2011. Μετά το PSI και το νέο δανεισμό, η ονομαστική αξία του δημόσιου χρέους μειώθηκε κατά 62,411 δισ. ευρώ.

Ιστορίες για χρυσά κουτάλια!

-Επεστράφη αθεώρητο σε Δήμο χρηματικό ένταλμα 13.323 ευρώ που αφορούσε στην καταβολή αποζημίωσης λόγω θανάτου, αφού το ένταλμα είχε εκδοθεί στο όνομα του αποβιώσαντα και όχι των κληρονόμων του.

-Κρίθηκε μη νόμιμη πληρωμή δαπάνης φαρμάκων σε φαρμακοποιό, καθώς κατά το χρονικό διάστημα που έγινε η προμήθεια των φαρμάκων από τους ασφαλισμένους, είχε ήδη ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου, λόγω υπέρβασης του ορίου ηλικίας του φαρμακοποιού.

-Κόπηκε χρηματικό ένταλμα 1.341 ευρώ καθώς αφορούσε αποζημίωση νυκτερινής εργασίας νυκτοφυλάκων. Το επίμαχο χρηματικό ένταλμα αφορούσε στην καταβολή προσαυξήσεων για εργασία κατά τις Κυριακές και κατά τις νυκτερινές ώρες (392 νυκτερινές ώρες). Όμως αποκαλύφθηκε ότι η δαπάνη αφορούσε στην καταβολή προσαυξήσεων σε υπαλλήλους οι οποίοι ασκούσαν καθήκοντα νυκτοφύλακα και είχαν προσληφθεί για να παρέχουν εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και, συνεπώς, δεν δικαιούνται καμίας προσαύξησης μισθού λόγω της παρεχομένης εργασίας τους κατά τη νύκτα και μέσα στο νόμιμο ωράριο τους.

-Δεν εγκρίθηκε ένταλμα 65.380 ευρώ δήμου που αφορούσε σε δαπάνη για εργασίες επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων του δήμου, καθώς τα τιμολόγια των ανταλλακτικών εκδόθηκαν 5 μήνες μετά την τοποθέτηση των ανταλλακτικών στα οχήματα, ενώ «κόπηκε» χρηματικό ένταλμα το οποίο αφορούσε την καταβολή μισθώματος για στέγαση νεοσύστατου δημοτικού παιδικού σταθμού, χωρίς ωστόσο να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του.

Η περίπτωση του Δήμου Πάτμου

Προεξέχουσα θέση στους Δήμους, καταλαμβάνει σύμφωνα με την ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση, ο Δήμος Πάτμου. Και όχι μόνον για το 2012, αλλά και προηγούμενες χρονιές.

Στον Δήμο Πάτμου όπου διενεργήθηκε και έκτακτος έλεγχος για τα προ του 2012 οικονομικά έτη κρίθηκαν αρκετά χρηματικά εντάλματα μη νόμιμα.

Τι διαπιστώθηκε:

-Μη νόμιμη καταβολή (2003) ποσού 69.600 ευρώ, που αφορούσε σε επιχορήγηση της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για το λόγο ότι τα ποσά της επιχορήγησης χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη διάφορων αναγκών του δήμου, όπως για την καθαριότητα και την τουριστική προβολή της νήσου, κατά παράβαση της νομοθεσίας, όπως κρίθηκε μη νόμιμη καταβολή (2004) ποσού 22.060 ευρώ, που αφορούσε σε επιχορηγήσεις των Ιερών Μονών Ευαγγελισμού και Θεολόγου και της Ιεράς Εξαρχίας Πάτμου.

-Επίσης, κρίθηκε στον Δήμο Πάτμου μη νόμιμη καταβολή 196.684,57 ευρώ που αφορούσε σε δαπάνες επιδείξεων, δεξιώσεων, εορτών κ.λπ., με την αιτιολογία ότι από κανένα στοιχείο με τα οποία εξοφλήθηκαν οι ανωτέρω δαπάνες, δεν προέκυψε ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, ούτε προέκυψε από τα δικαιολογητικά των δαπανών ότι αυτές ανάγονταν στη λειτουργική δραστηριότητα του δήμου ή ότι συντελούσαν άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του.

-Μη νόμιμη κρίθηκε και καταβολή 8.331,80 ευρώ που αφορούσε σε δαπάνη βιντεοσκόπησης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

-Μη νόμιμη κρίθηκε η καταβολή 77.134,63 ευρώ του ίδιου δήμου, που αφορούσε στη μίσθωση τουριστικών σκαφών.