ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Όσα πρέπει να ξέρουν έγγαμοι και διαζευγμένοι

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Όσα πρέπει να ξέρουν έγγαμοι και διαζευγμένοι

Φορολογικές δηλώσεις 2017: Όλα τα σημεία-sos και οι διευκρινήσεις που χρειάζονται οι φορολογούμενοι για να κάνουν σωστά τη φετινή τους δήλωση. Πότε πρέπει να υποβάλει δήλωση ένας ανήλικος; Τι γίνεται όταν ένας εκ των συζύγων βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης;

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Κοινή φορολογική δήλωση μπορούν να υποβάλουν όχι μόνο οι έγγαμοι αλλά και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης. Εάν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, τότε οι σύζυγοι υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση.

Σε περιπτώσεις αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Ο φοροτεχνικός, Αντώνης Μουζάκης αναλύει τι ισχύει για έγγαμους, διαζευγμένους αλλά και τι γίνεται όταν ένας εκ των συζύγων βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης

Σημαντικές πληροφορίες

1. Δεν θα βεβαιώνεται ποσό φόρου εισοδήματος για καταβολή, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

2. Δεν θα επιστρέφεται στο φορολογούμενο ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

Υποβάλουν δήλωση και ανήλικα παιδιά; Διαβάστε σε ποιες περιπτώσεις

- Όσοι έχουν κλείσει μέχρι και τις 31-12-2016 το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν έστω και 1 ευρώ εισόδημα, ακόμα και από τόκους καταθέσεων.

Ποιοι απαλλάσσονται από την υποβολή

Όσοι φορολογούμενοι, αν και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2016.