ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

«Έχει αφυπνισθή επικινδύνως & καλλιεργείται επιμόνως ο νεοθωμανισμός»