ΥΓΕΙΑ

Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος»

 Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας
Το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο που πιστοποιείται με το πρότυπο ΕΝ 15224
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Πιστοποίηση του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» κατά το διεθνές πρότυπο ISO.

Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα «Νίκος Κούρκουλος» του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», έλαβε πιστοποίηση στις 21 Φεβρουαρίου 2022, για την υψηλή παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, EN 15224:2016. Η επιθεώρηση έγινε από την εταιρεία Swiss Approval, η οποία έχει αξιολογηθεί ως Διαπιστευμένος Φορέας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης από τον Βρετανικό Οργανισμό Διαπίστευσης UKAS (UK Accreditation Body).

Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα «Νίκος Κούρκουλος» είναι το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο που πιστοποιείται με το πρότυπο ΕΝ 15224 το οποίο περιλαμβάνει ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στη διαχείριση του κλινικού κινδύνου και στην ανάδειξη του θεραπευτικού αποτελέσματος, θέτοντας ως στόχο τη μακροπρόθεσμη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του ΕΝ 15224 εκφράζεται τόσο με τους ποσοτικούς δείκτες εκροών όσο και με τους ποιοτικούς δείκτες: α) στην αύξηση των ευκαιριών για τη βελτίωση της υγείας των ογκολογικών ασθενών και των ατόμων του περιβάλλοντός τους, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται και προλαμβάνεται ο κλινικός κίνδυνος, β) στην ενίσχυση της αυτοβοήθειας και αυτοφροντίδας των ογκολογικών ασθενών, γ) στην ανάπτυξη μιας ισχυρής κουλτούρας μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού που στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, δ) στον περιορισμό του κόστους των υγειονομικών δαπανών.

Το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τον ογκολογικό ασθενή. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση και βούληση της Διοίκησης και των εργαζομένων του Νοσοκομείου για συνεχή ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όφελος πάντα των ασθενών και των οικογενειών τους.

Διαβάστε επίσης:

Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος»: Ανθρώπινος χώρος, με σεβασμό στους ασθενείς

Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος»: 15.397 θεραπείες μέσα σε ένα χρόνο