ΑΠΟΨΕΙΣ

Διεύρυνση επιδόματος σε επιστήμονες - Τι ισχύει;

Διεύρυνση επιδόματος σε επιστήμονες - Τι ισχύει;

Γράφει ο Οικονομικός Σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας 

Προθεσμία έως την 15η Απριλίου έχουν οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες προκειμένου να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να διορθώσουν αυτές που έχουν καταθέσει προκειμένου να εισπράξουν το επιδόματος των 400€.

Οι δικαιούχοι που δεν έχουν καταθέσει αίτηση πρέπει να υποβάλλουν δήλωση των εισοδημάτων τους για τους μήνες από Απρίλιο έως και Δεκεμβρίου του 2020 στην σελίδα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι κατηγορίες των επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών όπως γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, οδοντίατροι, κτηνίατροι, οικονομολόγοι, λογιστές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες

Το κόστος θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητων Απασχολουμένων. Λογαριασμό στον οποίο εισφέρουν οι δικαιούχοι μηνιαίως το ποσό των 10€.

Οι προϋποθέσεις αποδοχής της αίτησης είναι έγιναν πλέον πιο ελαστικές με αποτέλεσμα να να μπορούν να γίνουν αποδέκτες του επιδόματος περισσότεροι δικαιούχοι γιατί με την εφαρμογή των προηγούμενων κριτηρίων οι μισές αιτήσεις είχαν απορρίφθηκαν.

Προϋποθέσεις:

-Να υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση και δήλωση.

-Να έχουν κάνει έναρξη έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 (στην προηγούμενη απόφαση η έναρξη ήταν έως την 31η Δεκεμβρίου 2016).

-Να υπάρχει μείωση τζίρου έστω 0,1% για το διάστημα Απρίλιος – Δεκέμβριος 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (στην προηγούμενη απόφαση η μείωση τζίρου ήταν τουλάχιστον 20%).

-Να έχουν οικογενειακό εισοδηματικά έως 30.000€. Εξαιρούνται οι ασκούμενοι δικηγόροι με ασφάλιση ή εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο μετά την 1/1/2017 (στην προηγούμενη απόφαση προβλέπονταν μόνο η περίπτωση της ασφάλισης).

-Εάν έχουν κάνει έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τέλος Φεβρουαρίου 2021 το μοναδικό κριτήριο είναι τα 30.000€ εισόδημα και όχι ο τζίρος (στην προηγούμενη απόφαση η έναρξη ήταν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017).